Інформація про видання

Засновник – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №22348-12248Р