Душанова Тетяна Віленівна

     

Народилася в м. Кам’янець-Подільському Хельницької області – сфера наукових інтересів пов’язана з екологією людини, моніторингом довкілля, екологічною безпекою, технологією, старший викладач (2007).

Закінчила хіміко-технологічний факультет університету “Львівська політехніка” за фахом інженер-хімік-технолог та аспірантуру за напрямом хімічна технологія, пройшла спеціалізацію в Інституті медицини праці. Після закінчення університету працювала на посадах начальника бюро охорони природи, завідувача лабораторією, заступника директора випробувально-вимірювального центру.

З 2005 року працює в Кам’янець-Подільському національному університеті  імені Івана Огієнка.

Член громадських організацій “Екологічна ліга” та  “Товариство Подільських природодослідників та природолюбів”.

Нагороджена грамотами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за розвиток освіти  та науки, Хмельницького управлінням екології та природних ресурсів, хмельницької обласної адміністрації.

Автор 1 технології виробництва, 2 монографій, 4 навчально-методичних посібників, понад 100 наукових публікацій.

З 29 червня 2016 р. по червень 2019 р. підготовлено до друку та опубліковано: навчально-методичні посібники «Основи класифікації та номенклатури неорганічних сполук» і  «Моніторинг довкілля. Методи відбору проб», довідники «Збірник нормативних документів з нормування антропогенного навантаження» та «Техніка лабораторних робіт. Посуд лабораторний: короткий ілюстрований довідник», методичні вказівки «Правила техніки безпеки, санітарії й особистої гігієни при роботі у хімічних та хіміко-аналітичних лабораторіях» та«Методичні вказівки до проведення виробничого моніторингу», методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» та «Оцінка умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища (атестація робочих місць за умовами праці)».

Душанова Т.В. систематично працюю над вдосконаленням планів практичних та лабораторних занять тих дисциплін, які викладаю. Розробляю мультимедійні презентації для кращого засвоєння навчального матеріалу студентами.

Постійно працює над вивченням передового досвіду освітнього процесу: беру участь у методичних семінарах, засіданнях методичної ради природничого факультету.

З 31 травня по 30 червня 2019 р. проходить стажування у Хмельницькому національному університеті на тему «Екологічний моніторинг. Методи дослідження, контролю та оцінювання якості об’єктів довкілля».

Душанова Т.В. бере участь у природоохоронних заходах НГО «Товариство подільських природодослідників».

Наукові дослідження проводились за колективними темами«Екологічний моніторинг урбоекосистеми м. Камʼянця-Подільського», «Екологічна оцінка селітебних територій НПП «Подільські Товтри»» та індивідуальною темою «Удосконалення екологічного контролю та екологічного управління безпекою промислового виробничого середовища».

Основні результати наукових досліджень доповідались та обговорювались на:

 • районному семінарі вчителів біології та географії «Інноваційні підходи до позашкільної екологічної освіти» (21 грудня, 2017 р., м. Кам’янець-Подільський);
 • районному семінарі вчителів біології Кельменецького району (10 травня, 2018 р., м. Кельменці);
 • науковій конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2017-2019 рр. (Кам’янець-Подільський);
 • науково-методичному семінарі для вчителів м. Кам’янець-Подільський» (грудень 2017 р., Кам’янець-Подільський);
 • науково-практичному семінарі вчителів хімії (січень 2018, м. Кам’янець-Подільський);
 • щорічній науковій конференції викладачів, докторантів та аспірантів за підсумками НДР 2017–2019 рр. (Кам’янець-Подільський);
 • науково-практичній конференції “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця;
 • V Міжнародній конференції «Енергоефективність та довкілля» (29 листопада 2018 рр., м. Кам’янець-Подільський);

За звітний період підготувала до друку 8 наукових статей:

 1. Аналіз стану умов праці та їх контролю на підприємствах України. Науковий огляд: науковий журнал. –2019. – № 3 (56). – С. 37–48;
 2. Мікрокліматична характеристика Смотрицького каньйону в межах м. Кам’янця-Подільського (весняно-осінній період). Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія, 2017. –  Вип. 1.– С. 46-53;
 3. Перспективи використання дронів у моніторингу екосистем НПП “Подільські Товтри” // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця. – Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. – C. 211-213;
 • Оцінка рівня пилового забруднення придорожньої рослинності зони промислової розробки Вербецького вапнякового родовища // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця. – Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. – C. 185-187;
 • Попередня екологічна оцінка впливу на довкілля насіннєвого заводу «KWS–Україна» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції студентів та магістрантів. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018(подано до друку);
 • Душанова Т. В. Аероіонний склад повітря навчальних аудиторій екологічного моніторингу // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції студентів та магістрантів. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018 (подано до друку);
 • Небезпека впливу сучасних засобів мобільного зв’язку на статеві органи школярів Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018 (подано до друку);
 • Медико-біологічна оцінка впливу шуму та вібрації на працівників електромеханічної галузі Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія, 2018. –  Вип. 4. (подано до друку).

Приймає участь у роботі «Школи юного еколога».

Постійною була участь у природоохоронних заходах та роботі НГО «Товариство подільських природодослідників та природолюбів», Центру дослідження природи Поділля, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Є членом Кам’янець-Подільської філії Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ).

Приймає активну участь в роботі науково-дослідної лабораторії кафедри екології природничого факультету.

Протягом звітного періоду була науковим керівником учнівських наукових робіт по лінії МАН (захист у 2016-2019 н. р.) в секціях хімія, валеологія, охорона навколишнього природного середовища (І місця на регіональному конкурсі-захисті та ІІ місця на обласному).

Проводилось рецензування конкурсних робіт учнів-членів МАН України (2 рівень).

Була членом в журі МАН України (рівень 2, 2019 р.).

Приймає активну участь у підготовці учнів до міської, обласної, республіканської та міжнародної олімпіади з хімії, екології та біології:

 • міжнародна (Тегеран) – біологія, 3 місце;
 • всеукраїнська – біологія, 1 місце;
 • обласна – біологія, екологія, 1 місце;
 • міська – біологія, хімія, екологія, 1 місце.

Співпрацює зі сторонніми установами та організаціями:

 • постійною була співпраця з міським на обласним відділами освіти на предмет проведення семінарів для вчителів хімії, біології та екології; підготовки учнів до олімпіад та конкурсів робіт Малої академії наук;
 • спільно з органами місцевого самоврядування, громадою міста та НПП «Подільські Товтри» проводились круглі столи, присвячені розгляду екологічної ситуації на території національного природного парку;
 • проводилось консультування громадян, фахівців з природоохоронної діяльності та лабораторної діагностики;
 • на прохання громади міста було проаналізовано проект ОВНС підприємства з переробки та зберігання зерна;
 • надавались консультації представникам промислових підприємств з питань моніторингу складових виробничого середовища. проведення атестації робочих місць за умовами праці, викидів стаціонарних джерел.

Бере участь в науково-дослідних експедиціях:

 1. Моніторинг ландшафтно-рекреаційних зон «Парк танкістів», «Гунські криниці»,«Лебедине озеро» м. Кам’янця-Подільського (мікрокліматичний, гідро-хімічний, радіаційний, грунтовий, шумового забруднення).
 2. Моніторинг дотримання природоохоронних норм та правил, заходів регулювання впливу техногенних об’єктів на довкілля (р. Мукша).
 3. Попередня екологічна оцінка об’єкту підвищениї небезпеки (впливу насіннєвих комплексів на довкілля, ТОВ «КВС-Україна»)
 4. Екологічний моніторинг історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» (мікрокліматичний, радіаційний).
 5. Дослідження впливу транспортних засобів на стан історичної пам’ятки «Турецький міст» (шумовий та вібраційний вплив).
 6. Дослідження мікрокліматичних умов каньйону р. Смотрич в межах м. Кам’янця-Подільського.
 1. Дослідження забруднення важкими металами каньйону р. Смотрич в межах м. Кам’янця-Подільського.
 2. Дослідження умов праці працівників ТДВ «К-ПЕМЗ».
 3. Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин ТДВ «К-ПЕМЗ».
 4. Оцінка шумового забруднення каньйону р. Смотрич (проблема впливу БРДМ на довкілля), на вимогу прокуратури тощо.

Нагороджена:

– подякою Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради за активну громадську позицію, розвиток екологічної свідомості та особистий внесок у створення книги «Довкілля Кам’янця-Подільського. Екологічний паспорт» (2016 р.);

– дипломом за активну участь у роботі Міжнародної асоціації екологів університетів у 2018 році;

– грамотою з нагоди 100-річчя з дня створення університету.