Гордій Наталія Михайлівна

Гордій Наталія Михайлівна

Народилася в м. Навоі (Узбекистан) в сім’ї робітників.

Освіта:

Закінчила Кам’янець-Подільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 із золотою медаллю.

У 2000 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю “Біологія” з відзнакою та отримала кваліфікацію вчителя біології. У 2002 році закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» з відзнакою та отримала кваліфікацію викладача біології.

       У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на спеціалізованій Вченій раді К 35.257.01, м. Львів (керівник – д.б.н. Козловський М.П.).

Робота в університеті:

       З 2003 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

        У 2007-2013 рр. займала посаду заступника декана природничого факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.

 Основні навчальні курси:

 • Загальна екологія та неоекологія
 • Вступ до спеціальності
 • Альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології
 • Популяційна екологія
 • Основи екології
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Біоіндикація
 • Біосферологія

Гордій Н.М. є автором понад 50 публікацій, з яких 1 колективний нарис, 5 навчально-методичних посібників.

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

 1. Гордій Н.М. Природничий факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичний нарис / М.Д. Матвєєв, А.Б. Задорожнюк, Н.В. Казанішена, Н.М. Гордій. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 148 с.
 2. Gordiy N.M. Butterflies (Lepidoptera, Diurna) are an indicator group / N.M. Gordiy// Proceedings of the IV International Young scientist conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 180 anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odesa, September 16-19, 2009). – Odesa: Pechatniy dom, 2009. – P. 98-99.
 3. Гордій Н.М. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермофільного комплексу в умовах Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія Біологія, Випуск 31. – 2011. – С. 43-52.
 4. Гордій Н.М. Історія досліджень та тенденції змін фауни булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. – № 3 (48). – С. 50-57.
 5. Гордій Н.М. Екологічні групи булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. – Черкаси, 2014. – № 36 (329). – С. 12–
 6. Гордій Н.М. Екологічні фактори формування угруповань денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) ксеротермних екосистем Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Scientific Journal «ScienceRise» №9/4(14)2015 – С. 14-21.
 7. Гордій Н.М., Плахтій П.Д. Екологічна класифікація булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій, П.Д. Плахтій – Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. – С. 24-26.
 8. Рубановська Н.В., Гордій Н.М. Дослідження популяцій Allium flavescens Besser. на території Західного Поділля / Н.В. Рубановська, Н.М. Гордій – The international research and practical conference «The development of nature sciences: problems and solutions» (April 27-28, 2018, Brno): Baltija Publishing, 2018 – P. 81-84.

 

Email: nataliagordiy3103@gmail.com