Ліщук Анастасія Василівна

Освіта:

Закінчила у 2003 р. педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного університету, за спеціальністю: Початкове навчання. Біологія.(диплом ХМ № 23295720).

У 2005 р. закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, природничий факультет, Магістр педагогічної освіти, викладач біології ХМ № 28087641.

З 2005р.-2008р.  – аспірантура у Державному природознавчому музеї НАНУ м. Львів.

Тема дисертаційної роботи: Двокрилі родини Syrрhidае (Insecta, Diptera) Волино-Поділля.

Робота в університеті:

З 2003р.  працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, природничий факультет.

Основні навчальні курси:

Заповідна справа,

Соціальна екологія,

Основи екології,

Національна і міжнародна екополітика,

Організація управління екологічною діяльністю.

Наукова робота:

Основні праці:

– Огляд видів Chrysotoxum Meigen, 1803 (Diptera, Syrphidae) Західного регіону України // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2007. – Вип. 23. – С. 179-184.

– Фауна мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) Природного заповідника “Медобори” // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Вип. 24.– С. 170-176.

– До вивчення мух – дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) грабово-дубових лісів НПП “Подільські Товтри” // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія біологія. – Ужгород, 2007. – Вип. 20. – С. 136-140.

– Різун В.Б., Геряк Ю.М., Гірна А.Я., Годунько Р.Й. та ін. Членистоногі природного заповідника «Розточчя» // Львів, 2010. – 395 с. – ISBN 978-966-02-5817-4 (колективна монографія).

– Список мух-сирфід (Diptera, Syrphidae) НПП «Подільські Товтри» // Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, інститут зоології НАН України, 18-19.04.2012р.). – К., 2012. – С.20-21.– (Зоологічний кур’єр, №6.) .– http:// izan.kiev.ua/ rmd/KMDZ12 – abstr.pdf.

– Розподіл трофічних груп личинок мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) у широколистянолісовій зоні України // Наукові записки ДПМ. –  2014. – Вип. 31. – С.86-90.