Любинський Олександр Іванович

 Народився 20 жовтня 1968 року с. Шрубків Летичівського району Хмельницької області.

У 1992 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Науково-педагогічний стаж роботи – 23 роки.

З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка  на природничому факультеті за сумісництвом (доцент, професор кафедри біології та методики її викладання), а з 2012 року – на постійній основі (з 1 вересня 2012 по 31 серпня 2015 року завідувач кафедри географії та екології, з 1 вересня 2015 року –завідувач кафедри екології).

Кандидат сільськогосподарських наук з 1996 р. (диплом, КН №010617), доктор сільськогосподарських наук зі спеціальності – розведення та селекція тварин з 2010 р. (диплом, ДД №008214).

 1. Кандидатська дисертація “Господарсько-біологічні особливості української червоно-рябої молочної породи різних генотипів на Буковині”

Докторська дисертація “Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи”

 1. Кандидатську дисертацію захистив 5 червня 1996 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Пахолок А.А.

Докторську дисертацію захистив 10 червня 2009 року за спеціальністю 06.02.01– розведення та селекція тварин у спеціалізованій раді Д.27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин УААН. Науковий консультант –доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВОУ, Заслужений діяч науки і техніки України Й.З. Сірацький.

 1. Вчене звання доцент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин присвоєно 21 грудня 2001 року (атестат, ДЦ №003140).

Вчене звання професора кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва присвоєно 20 січня  2011 року (атестат, 12ПР №006492).

Член Міжнародної асоціації екологів університетів – 2013 р.

Академік Міжнародної академії аграрної освіти – 2011 р.

 1. Завідувач кафедри екології з 1 вересня 2015 року.
 2. Ведучий викладач з дисциплін: «Генетика з основами селекції», «Молекулярна генетика», «Основи сільського господарства» (ОКР бакалавр), «Генетика популяцій» (ОКР магістр за напрямом Біологія*) «Основи екології» (ОКР бакалавр за напрямами Історія, Фізичне виховання, Філологія та ін.), «Екобіотехнологія», «Екологічна генетика» (ОКР бакалавр), «Біологічне різноманіття», «Екотрофологія» (ОКР спеціаліст) за напрямом Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування), «Стратегія сталого розвитку», «Генетика популяцій» (ОКР магістр за напрямом Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
 3. Сучасні пріоритети наукової діяльності професора О.І. Любинського пов’язані з проблемами екологічної генетики, розробкою ефективних методів збереження біорізноманіття України за темами «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини», «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин», займається підготовкою наукових кадрів при Інституті розведення і генетики тварин НААН імені М.В. Зубця. Підготував 1 кандидата наук.

 

 

Основні праці:

Монографії

 1. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи / М.В. Зубець, В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.О. Данилевський, А.П. Кругляк, Ю.Ф. Мельник, О.І. Костенко, С.Ю. Рубан, М.І. Бащенко, А.М. Дубін. –К.: 2005.– 436 с.
 2. Формування відтворювальної здатності у м’ясної худоби/ Т.В. Засуха, М.В. Зубець Й.З. В.В. Меркушин, С.Ю. Демчук, В.В. Шапірко, В.О. Кадиш, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, О.І. Любинський.–К.: Аграрна наука, 2000.–248с.
 3. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / Й.З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків, Є.І. Федорович, В.В. Меркушин, Ю.Ф. Мельник, О.П. Чуприна, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; за ред. Й.З. Сірацького і Є.І. Федорович–К.: Науковий світ, 2001.– 146 с.
 4. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів / М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк, О.М. Хильницький, А.В. Гуцул, В.П. Кучерявий.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 44 с.
 5. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: Монографія / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський та ін.– К.: Науковий світ, 2002.–204 с.
 6. Історія, селекція та біологічні особливості абердин- ангусів України/ Й.З. Сірацький, Є.І.Федорович, І.В. Гузєв та інші, всього 8 осіб Монографія: Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М. –2011.–432 с.

Навчальні посібники

 1. Інтер’єр сільськогосподарських тварин / Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; Д.Б. Гопка, В.Є. Скоцик, Д.Ю. Дорофеєв, С.І. Гнатюк; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000.–75 с.
 2. Виробництво молока на малій фермі: Практичний посібник / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є. Харкавлюк, В.Г. Кураш, В.К. Погрібний, О. І. Любинський, М.В. Aйшпур; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка.– Кам’янець-Подільський, 2008. – 216 с.
 3. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка, В.С. Федорович, В.Є. Скоцик, О.І. Любинський, В.О. Кадиш, В.Д. Уманець, Л.М. Цицюрський.– К.: Вища освіта, 2009.­–280 с.
 4. Генофонд сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / В.В. Шуплик, О.В. Савчук, І.В. Гузєв, В.В.Федорович, О.І. Любинський, Є.І. Федорович.–Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013.– 352 с.
 5. Основи екології: навчально-методичний посібник до практичних занять/ В.В. Шаравара, І.В. Федорчук, О.І. Любинський.- .–Кам’янець-Подільський: Тов «Друкарня Рута», 2015.– 104 с.

 

Рекомендації, програми

 1. Рекомендації по організації відтворення великої рогатої худоби / В.П. Буркат, Ю.Ф. Мельник, Й.З. Сірацький, С.Ю. Демчук, Є.І. Федорович, І.В. Гузєв, В.О. Кадиш, Д.Ю. Дорофеєв, Т.С. Плотко, О.І. Любинський; П.І. Шаран, Н.Г. Копитець, А.М. Угнівенко. –К.: Науковий світ, 2002.– 27 с.
 2. Програма розвитку племінного скотарства в господарствах Чернівецької області / О.І. Любинський, М.Г. Повoзніков, Р.В. Ячник, Л.В. Ротар, В.С. Драп, В.Г. Ящук, І.В.,Кебко, В.І. Літун, М.В. Новіцький, І.О. Боднар, В.П. Гайдей, Б.В. Москалюк.– Кам’янець-Подільський, 2007. – 48 с.
 3. Програма підвищення кваліфікації дорадників та експертів–дорадників за спеціальністю 06.02.01- розведення та селекція тварин/ В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І Любинський.– Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 12 с.
 1. Має 230 публікацій: в тому числі у 6 монографій, 5 навчальних посібникиів (як співавтор).
 2. Відзнаки та нагороди:

– Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1995-1996 р.р.).

 – Почесна грамота Міністерства аграрної політики України  (2002 р.), Кам’янець-Подільської районної ради (2004 р.), Подяка Кам’янець­-Подільської міської ради з нагоди Дня науки (2008, 2009 р.р.), ректорату Подільського аграрно-технічного університету (2001, 2005, 2009 р.р.), Почесна грамота Кам’янець-Подільського національного університета імені Івана Огієнка (2015р.), Грамота Міжнародної асоціації екологів університетів (2015 р.).

– Відзнака Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти і науки» (2005 р., посвідчення №399 10 жовтня 2005 року).

– Відзнака Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки»

– Автор селекційних досягнень: «Заводський тип української червоно-рябої молочної породи “Буковинський» та «Заводська лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН № 902/133 від 13 грудня 2007 року).

16.Підвищення кваліфікації (стажування)

 1. Підвищення кваліфікації в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2013 р.).
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Завідувачі кафедри ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації», Інститут менеджменту освіти НАПНУ (2014 р.).