Тютюнник Оксана Сергіївна

Тютюнник Оксана Сергіївна

Народилася 24 червня 1989 року, в с. Шепіт, Путильського р-ну, Чернівецької обл.

У 2012 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю “Екологія ” та отримала кваліфікацію магістр екології.

Кандидат сільськогосподарських наук з 2017 р. (диплом, ДК №044390) зі спеціальності – біохімія.

13 червня 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему “ Особливості обміну речовин і продуктивні якості молодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну та Сульфуру у їх раціонах” на засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН (м. Львів) за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних Інституту біології тварин НААН Стапай Петро Васильович.

З 2018 р.  працює за сумісництвом у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, природничий факультет, кафедра екології.

Основні праці

  1. Рівень тиреоїдних гормонів у крові молодняку овець за умов використання в їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру / О. С. Тютюнник // Біологія тварин. — Львів, 2014. — Т. 16, № 3. — С. 41–45.
  2. Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та Сульфуру / О. С. Тютюнник В. В. Гавриляк, П. В. Стапай, Н. П. Сидір // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: тваринництво. — Суми, 2014. — Вип. 2/1 (24) — С. 117–120.
  3. Білковий і ліпідний склад найдовшого м’яза спини молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну та сульфату натрію / О. С. Тютюнник, П. В. Стапай // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. — Харків, 2014. — Вип. 28, Ч. 1. — С. 108–114
  4. Вплив амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру на м’ясну і вовнову продуктивність молодняку овець / О. С. Тютюнник, // Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції. — Кам’янець-Подільськиий, 2014. — С. 87–89.
  5. Фізико-хімічні показники вовни баранчиків за умов використання у їх раціонах сульфуру та амінокислот лізину і метіоніну / О. С. Тютюнник, // Актуальні проблеми агропромислового виробництва України (12 листопада 2014 р.): збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. — Оброшине. 2014. — С. 25–27.