Семерня Оксана Миколаївна

 

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри екології

Народилась 18 липня 1976 року в м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, у сім’ї військовослужбовців.

У 1993 році вступила в Кам’янець-Подільський педагогічний університет на фізико-математичний факультет. У 2000 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика» та здобула кваліфікацію викладача фізики.

Із вересня 1998 р. по серпень 2000 р. працювала вчителем математики і фізики в Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі № 12.

Із вересня 1998 р. по 2015 р. працювала в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посаді доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, починаючи з старшого лаборанта, потім посада асистента і посада старшого викладача названої кафедри.

Із листопада 2000 р. по березень 2004 р. навчалась у аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У вересні 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

У грудні 2011 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Із листопада 2015 р. по жовтень 2017 р. навчалась у докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Достроково закінчила докторантуру. У жовтні 2017 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Ведучий викладач з дисциплін:

 • Екологічна статистика та банки екологічної інформації
 • Екологічна освіта та виховання
 • Моніторинг екологічних систем (Моделювання та прогнозування стану довкілля)
 • Екологічна стандартизація і інспектування
 • Математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації
 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Екологічна безпека
 • Природозберігаючі технології

Коло наукових інтересів: практичні заняття, професійна компетентність, концепція формування професійної компетентності, моделювання пізнавальної діяльності, опорні конспекти до практичного заняття, навчально-професійні завдання.

 

Основні праці:

Монографії:

 1. Методичні основи управління навчанням фізики: монографія / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. — 196 с.
 2. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики : монографія/ О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — 376 с.

Має понад 160 праць.

Відзнаки та нагороди (основні):

 • Цінний подарунок Верховної Ради України (2004 р.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2010-2012 рр.)
 • Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток науки в місті, успіхи у науковій і науково-дослідницькій роботі та з нагоди Дня науки від Кам’янець-Подільської міської ради
 • Викладач року-2013 і Викладач року-2014
 • Медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» К-ПНУ
 • Наукометричний Індекс Гірша (Гугл Академія) : 6 https://scholar.google.com.ua/citations?user=sDAm8YAAAAAJ&hl=ru

Підвищення кваліфікації:

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (кафедра промислової безпеки та охорони праці) Тема «Підвищення кваліфікації з питань безпеки». Довідка № 115 від 15.05.2014 р.

Хмельницький національний університет (кафедра екології). Тема «Формування професійних компетентностей майбутнього еколога». Термін: 01.12.17 – 31.05.18.