План роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

Засідання №1
від 27 серпня 2020 року

1. Про підготовку до 2020-2021 навчального року .

2. Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності на кафедрі екології.

3. Розподіл кафедральних доручень.

4. Затвердження та розподіл навчального навантаження викладачам кафедри на 2020-2021 н. р.

5. Затвердження графіку роботи лаборантів, графіки консультацій викладачів, графік проведення відкритих занять та графік контролю самостійної роботи студентів на 2020-2021 н. р.

6. Затвердження та доповнення навчальних і робочих програм дисциплін, закріплених за кафедрою екології.

7. Затвердження програм практик на 2020-2021 н. р.

8. Затвердження програм державних іспитів, додаткових фахових іспитів та екзаменаційних білетів.

9. Затвердження пакетів комплексних контрольних робіт.

10. Про закріплення кураторів за академічними групами.

11. Про виконання умов контракту асистента кафедри екології Ліщук Анастасії Василівни.

12. Про виконання умов контракту к.б.н., старшого викладача кафедри екології Гордій Наталії Михайлівни.

13. Різне.