НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. біохімія,
 2. вступ до спеціальності,
 3. генетика популяцій,
 4. гідрологія,
 5. гідрологія з основами гідробіології,
 6. екологічна безпека,
 7. екологічна генетика,
 8. оцінка впливу на довкілля,
 9. екологічна стандартизація і інспектування,
 10. екологія людини,
 11. економіка природокористування,
 12. загальна екологія та неоекологія,
 13. екобіотехнологія,
 14. основи екологічної токсикології,
 15. радіоекологія,
 16. сільськогосподарська екологія,
 17. соціальна екологія,
 18. загальна хімія,
 19. заповідна справа,
 20. водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води,
 21. екологічна паспортизація території і підприємств,
 22. урбоекологія,
 23. утилізація і рекуперація відходів,
 24. математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації,
 25. методи вимірювання параметрів навколишнього середовища,
 26. методика викладання екології у вищій школі,
 27. моніторинг довкілля,
 28. нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище,
 29. моделювання та прогнозування стану довкілля,
 30. організація управління в природоохоронній діяльності,
 31. основи гідробіології,
 32. основи екології,
 33. охорона атмосферного повітря,
 34. охорона природи з основами екології,
 35. популяційна екологія / ландшафтне проектування та дизайн,
 36. природозберігаючі технології / ландшафтне проектування та дизайн,
 37. природоохоронне законодавство та екологічне право,
 38. системний аналіз якості навколишнього середовища,
 39. стратегія сталого розвитку,
 40. техноекологія,
 41. управління та поводження з відходами,
 42. харчова хімія,
 43. хімія,
 44. хімія аналітична,
 45. хімія органічна,
 46. хімія фізична і колоїдна