НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. біохімія,
 2. вступ до спеціальності,
 3. генетика популяцій,
 4. методологічні аспекти екології,
 5. геологія,
 6. геоморфологія,
 7. гідрологія,
 8. гідрологія з основами гідробіології,
 9. екологічна безпека,
 10. екологічна генетика,
 11. екологічна експертиза,
 12. екологічна інформація,
 13. комунікація та співробітництво,
 14. екологічна освіта та виховання,
 15. екологічна стандартизація і інспектування,
 16. екологія,
 17. екологія людини,
 18. економіка природокористування,
 19. загальна екологія та неоекологія,
 20. екобіотехнологія,
 21. основи екологічної токсикології,
 22. радіоекологія,
 23. сільськогосподарська екологія,
 24. соціальна екологія,
 25. загальна хімія,
 26. заповідна справа,
 27. більш чисте виробництво,
 28. водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води,
 29. екологічна паспортизація території і підприємств,
 30. урбоекологія,
 31. утилізація і рекуперація відходів,
 32. коструктивна географія,
 33. математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації,
 34. метеорологія і кліматологія,
 35. методи вимірювання параметрів навколишнього середовища,
 36. методика викладання географії у вищій школі,
 37. методика викладання екології у вищій школі,
 38. моніторинг довкілля,
 39. нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище,
 40. моделювання та прогнозування стану довкілля,
 41. організація екологічної безпеки туристичної діяльності,
 42. нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище,
 43. організація управління в природоохоронній діяльності,
 44. основи гідробіології,
 45. основи екології,
 46. охорона атмосферного повітря,
 47. охорона природи з основами екології,
 48. палеоландшафтознавство,
 49. популяційна екологія,
 50. популяційна екологія / ландшафтне проектування та дизайн,
 51. природозберігаючі технології / ландшафтне проектування та дизайн,
 52. природоохоронне законодавство та екологічне право,
 53. розміщення продуктивних сил і економічне районування,
 54. системний аналіз якості навколишнього середовища,
 55. стратегія сталого розвитку,
 56. техноекологія,
 57. управління та поводження з відходами,
 58. біогеографія та районування України,
 59. харчова хімія,
 60. хімія,
 61. хімія аналітична,
 62. хімія органічна,
 63. хімія фізична і колоїдна