НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ/СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра забезпечує навчальний процес на ОКР “бакалавр”, “магістр” спеціальності “екологія” денної та “магістр”заочної форми навчання.

 • Біологічне різноманіття
 • Біохімія
 • Вступ до спеціальності
 • Геоекологія
 • Генетика популяцій
 • Гідрологія
 • Екобіотехнологія
 • Екологічна безпека та прогнозування стану довкілля
 • Екологічна генетика
 • Екологічна стандартизація та інспектування
 • Оцінка впливу на довкілля та природоохоронне документування
 • Екологія людини та соціуму
 • Економіка природокористування
 • Екотрофологія
 • Загальна екологія та неоекологія
 • Інженерні технології захисту довкілля
 • Контроль якості води, повітря, ґрунту та продукції
 • Математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації
 • Методика викладання екології в закладі вищої освіти
 • Моніторинг довкілля
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Основи екології
 • Основи технологій виробництва
 • Охорона природи
 • Охорона природи і сталий розвиток
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Стратегія сталого розвитку
 • Управління та поводження з відходами
 • Хімія
 • Хімія з основами біохімії

Практики:

 • Загальноекологічна навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Виробнича науково-дослідна практика
 • Виробнича педагогічна (асистентська) практика