Навчальні дисципліни вільного вибору студентів на 2018-2019 навчальний рік освітній ступінь “бакалавр”