Навчальні дисципліни вільного вибору студентів на 2017-2018 навчальний рік освітній ступінь “бакалавр”