Навчальні дисципліни вільного вибору студентів на 2018-2019 навчальний рік освітній ступінь “магістр” спеціальність 101 Екологія