Редакційна колегія

 1. Л. Г. Любінська, доктор біологічних наук, професор (відповідальний редактор); завідувач кафедри біології та методики її викладання КПНУ імені Івана Огієнка;
 2. О. І. Любинський, доктор сільськогосподарських наук, професор (заступник відповідального редактора); завідувач кафедри екології КПНУ імені Івана Огієнка;
 3. І. В. Федорчук, кандидат біологічних наук, доцент (заступник відповідального редактора); доцент кафедри екології КПНУ імені Івана Огієнка;
 4. В. В. Шаравара, кандидат технічних наук, (відповідальний секретар);
 5. С. В. Польова (редактор перекладу);
 6. М. М. Назарук, доктор географічних наук, професор;
 7. Л. П. Царик, доктор географічних наук, професор;
 8. Н. Г. Міронова, доктор економічних наук, професор;
 9. І. О. Кучинська, доктор педагогічних наук, професор;
 10. В. А. Федорчук, доктор технічних наук, професор;
 11. Т. М. Христич, доктор медичних наук, професор;
 12. М. Д. Матвєєв, кандидат біологічних наук, доцент;
 13. І. П. Касіяник, кандидат географічних наук, доцент;
 14. М. О. Тарасенко, кандидат біологічних наук, доцент;
 15. Е. О. Жигульова, кандидат біологічних наук, доцент;
 16. Іван Саламон, асоційований професор (Словаччина);
 17. Збігнєв Селка, доктор філософії (Польща);
 18. Анна Солтис-Лелек, доктор (Польща)