Самостійна робота студентів

НА ІI СЕМЕСТР 2019-2020 н. р.

 

п/п

П.І.П. Предмет Термін Вид контролю Факультет, курс
1. Любинський Олександр Іванович Екологічна генетика Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

Ecol1 – B18

2. Семерня Оксана Миколаївна Природозберігаючі технології

 

Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

магістри

Ecol 1 M-19

Природозберігаючі технології

(заочна)

Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

магістри

Ecol1-M18z

Методика викладання екології у закладах вищої освіти

(заочна)

Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

магістри

Ecol1-M19z

Математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

магістри

Ecol1- B18

Екологічна безпека та прогнозування стану довкілля Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

магістри

Ecol1-M18z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордій Наталія Михайлівна

Біосферологія Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

 3 курс

Ecol1 –B17

Екологія біологічних систем Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

4 курс

Ecol1 –B16

Загальна екологія та неоекологія Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

1 курс

Ecol1 –B19

Системний аналіз якості навколишнього середовища Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування природничий

магістри

Ecol1-M19

Популяційна екологія Впродовж семестру Реферат, усне опитування природничий

магістри

Ecol1-M19

Популяційна екологія (заочна) Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті природничий

магістри

Ecol1-M19

4. Григорчук Інна Дмитрівна Біохімія Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

магістри

Biol1 –М18

B1 –М18

 

Біологічне різноманіття Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування природничий

магістри

Ecol1-M19

5. Тютюнник Оксана Сергіївна Біохімія Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

2 курс

Biol1-B18

B1-B18

Біохімія (заочна) Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

2 курс

Biol1-B18 z

Екологічна генетика Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

2 курс

Ecol1 –B18

Екологічна безпека та прогнозування стану довкілля Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

4 курс

Ecol1 –B16

Охорона природи Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

1 курс

Ecol1 –B19

Охорона природи і сталий розвиток Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

2 курс

Biol1-B18 z

Стратегія сталого розвитку Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

1 курс

Geo1-М19

 

Оцінка впливу на довкілля та природоохоронне документування Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

3 курс

Ecol1 –B17

6. Тимчук Сергій Сергійович Основи технології виробництва

(заочна)

Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

4 курс

Geo1-B16z

 

Основи технології виробництва

 

Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

4 курс

Geo1-B16

 

7. Душанова Тетяна Віленівна Контроль якості води, повітря, грунту та продукції Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

3 курс

Ecol1 –B17

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

2 курс

Ecol1 –B18

Хімія Впродовж семестру Опитування, виконання вправ Природничий

1 курс

Ecol1 –B19

Моніторинг довкілля Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

1 курс

Geo1-М19

 

Моніторинг довкілля (заочна) Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

1 курс

Geo1-М19z

 

Екологічна безпека та прогнозування стану довкілля Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

4 курс

Ecol1 –B16

Хімія аналітична та фізико-хімічного аналізу Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

2 курс

Ecol1 –B18

Екологія людини та соціуму Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

3 курс

Ecol1 –B17

Екотрофологія Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

4 курс

Ecol1 –B16

Хімія Впродовж семестру Опитування, виконання вправ Природничий

2 курс

Biol1-B18 z

8. Ліщук Анастасія Василівна Управління та поводження з відходами (заочне) Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

1 курс

Ecol1-М19z

 

Стратегія сталого розвитку (заочне) Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

1 курс

Ecol1-М19z

Bb1-M19z

Стратегія сталого розвитку Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

1 курс

Ecol1-М19

Bb1-M19

Екологічна стандартизація та інспектування Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

1 курс

Ecol1-М19z

Управління та поводження з відходами Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

1 курс

Ecol1-М19

Економіка природокористування Впродовж семестру Виконання завдань у робочому завдань Природничий

3 курс

Ecol1 –B17

Національна та міжнародна екополітика Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

1 курс

Ecol1-М19 z