Самостійна робота студентів

НА І СЕМЕСТР 2020-2021 н. р.

 

п/п

Прізвище викладача Предмет Термін Вид контролю Факультет, курс
 1. Любинський Олександр Іванович Генетика популяції Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий,

магістри

Ecol 1 – M20

Урбоекологія Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий,

3 курс,

Ecol 1 – В18

Біологічне різноманіття Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий,

магістри

Ecol 1 – M19

Біологічне різноманіття Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий,

магістри

Ecol 1 – M19z

Економіка природокористування Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий,

4 курс

Ecol1 – B17

Екобіотехнологія Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий,

4 курс

Ecol1 – B17

Екологія АПК Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий,

магістри

Ecol1 – M19

Екологія АПК Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий,

магістри

Ecol1 – M19z

Стратегія сталого розвитку Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий,

магістри

Biolb1-M20z

Стратегія сталого розвитку Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий,

магістри

Geob1-M20z

2. Федорчук Іван Вікторович Гідрологія Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

2 курс

Ecol 1- B19

Основи екологічної токсикології Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

3 курс

Ecol 1- B18

Біоіндикація Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

3 курс

Ecol 1- B18

Популяційна екологія Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

магістри,

Ecol 1- М19z

 

 

3.

 

 

Семерня Оксана Миколаївна

Екологічна безпека Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

2 курс

Ecol 1- B19

Екологічна безпека Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

2 курс

Geo1- B19

Екологічна безпека Впродовж семестру Реферат, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

3 курс

Geo1- B18z

Інформатика та системологія Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

3 курс

Ecol 1- B18

Оцінка впливу на довкілля та природоохоронне документування Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

4 курс

Ecol 1- B17

Природозберігаючі технології Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

магістри

Ecol1-M19

Природозберігаючі технології Впродовж семестру Реферат, усне опитування Природничий

магістри

Ecol1-M19z

Екологічний маркетинг Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

магістри

Ecol 1-M19

Екологічний маркетинг Впродовж семестру Усне опитування, виконання завдань у робочому зошиті Природничий

Магістри

Ecol 1-M19z

4. Козак Максим Іванович Технологія переробки ТПВ Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

4 курс

Ecol1-B17

Екологічна стандартизація та інспектування Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-M20

Екологічна стандартизація та інспектування Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-M19z

Управління та поводження з відходами Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-M19

Управління та поводження з відходами Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-M20

Національна та міжнародна екополітика Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-M19

Національна та міжнародна екополітика Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-M19z

5.  

Гордій Наталія Михайлівна

Вступ до спеціальності Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

1 курс

Ecol1 –B20

Загальна екологія та неоекологія Впродовж семестру Виконання завдань у робочому зошиті, опитування Природничий

1 курс

Ecol1 –B20

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-В19

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

магістри

Ecol1-В18

 6.  Тютюнник Оксана Сергіївна Харчова хімія Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Економічний,

1 курс,

GRS-B20

Хімія з основами біохімії Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

1 курс

Biol1-B20

Хімія з основами біохімії Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

2 курс

Biol1-B19z

Біохімія Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

3 курс

Biol1-B18z

Основи технологій виробництва Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

4 курс

Geo1-B17z

Основи екології Впродовж семестру Усне опитування, конспект Економічний,

1 курс,

T1-B20

Основи екології Впродовж семестру Усне опитування, конспект Педагогічний,

2 курс,

ODR1-B19

Основи екології Впродовж семестру Усне опитування, конспект Економічний,

1 курс,

T1-B20z

 7. Оптасюк Сергій Васильович Водопостачанння, водовідведення та поліпшення якості води Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

3 курс

Ecol1 –B18

 

Хімія з основами біохімії Впродовж семестру Опитування, виконання вправ, конспект Природничий

1 курс

Biol1-B20

8. Любінська Людмила Григорівна Заповідна справа Впродовж семестру Усне опитування, конспект Природничий

3 курс

Ecol1 –B18

Заповідна справа та організація управління в природоохоронній діяльності Впродовж семестру Усне опитування, конспект

Природничий

4 курс

Ecol1 –B17