Шаравара Віталій Вікторович

IMG_2442Народився 15 червня 1985 року в селі Довжок Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

 Освіта:

2003 р. – закінчив із золотою медаллю Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс з поглибленою підготовкою в галузі наук.

У 2008 році закінчив з відзнакою Подільський державний аграрно-технічний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища ”та здобув кваліфікацію еколога, викладача вищих навчальних закладів.

В 2011 році вступив до аспірантури на кафедру екології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету за спеціальністю 21.06.01 “Екологічна безпека”. Тема дисертаційної роботи – “Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)”. В 2015 році завершив навчання в аспірантурі.

В 2016 році успішно захистив дисертаційну роботу на тему «Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)» і здобув ступінь кандидата технічних наук (PhD) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

 Робота в університеті:

З 2008 року асистент кафедри екології природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 Основні навчальні курси:

 1. Вступ до фаху
 2. Екологія
 3. Екологічна експертиза
 4. Екологічне інспектування
 5. Екологічна стандартизація і сертифікація
 6. Екологічна паспортизація територій і підприємств
 7. Економіка природокористування
 8. Екотрофологія
 9. Математичні методи дослідження в екології і банки екологічної інформації
 10. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 11. Охорона атмосферного повітря
 12. Навчальна польова практика із загальної екології

Успішно здійснює керівництво курсовими роботами, які виконуються на кафедрі екології. Є консультантом при підготовці кваліфікаційних робіт.

Член журі міського етапу наукового конкурсу МАН з екології та олімпіади з екології. Також приймає активну участь у керівництві учнівськими науковими роботами і проектами, які неодноразово ставали призерами вказаних конкурсів.

Наукова робота:

Автор і співавтор понад 80 наукових публікацій, зокрема, з них 6 навчальних посібників (2 з грифом Міносвіти), 1 лабораторний практикум, 2 робочих зошити, 4 методичних вказівки, 10 статей у фахових виданнях, з яких 4 у журналах і збірниках, які входять до науково-метричної бази, 2 статті у закордонних збірниках наукових праць.

Є науковим співробітником лабораторії екобезпеки Навчально-наукового інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету, лабораторії екологічного моніторингу і лабораторії екології кафедри екології природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка кафедри екології природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Співвиконавець держбюджетних і госпрозрахункових тем «Впровадження інструментів енергоефективності на рівні громад (контекст екосистемного підходу та екобезпеки)» (№ 868-ДБ13, № ДР 0130U00087), «Розвиток технологій екомоніторингу і експрес-діагностики для вирішення завдань оцінки впливу транспортної діяльності на довкілля» (№ 998-ДБ15, № ДР 0115U002473), «Аналіз оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) проекту «Звірівницька ферма з розведення норки» ТОВ «ВБК» Агропромінвест» (№ 1035-Х15 від 25.08.2015), «Дослідження матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище Південно-Української АЕС та Ташлицької ГАЕС щодо ризиків та альтернатив» (№ 1043-Х15 від 25.12.2015), науково-дослідної теми кафедри екології ННІ Екологічної безпеки Національного авіаційного університету «Розробка методів ремедіації ґрунтових екосистем на території аеропортів, що виведені з експлуатації» (№ 106/10.02.02 від 26.06.2012), науково-дослідної теми кафедри екології природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини» (№ ДР 0115U0024730116U006382).

Працює над індивідуальною науково-дослідною темою «Адаптація та підвищення рівня екобезпеки урбоекосистем в умовах змін клімату».

Сфера наукових інтересів:

Екологічна безпека, моніторинг довкілля, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, екологічна експертиза, військова екологія.

Громадська робота:

З 2016 року член Київського місцевого відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України «Вітер змін», основним напрямком діяльності якого є екологізація свідомості громадян; сприяння розвиткові фундаментальних і прикладних екологічних досліджень; збереження біологічного та ландшафтного розмаїття.

В 2017 році став ініціатором створення Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України «Зелені Товтри» та був обраний його головою.