Наукова робота зі студентами

Публікації здобувачів вищої освіти за результатами

науково-дослідної роботи 

2020-2021 н.р.

№ з/п Виконавець Тема роботи Науковий керівник
 

1.

 

 

Воробець Тарас Ігорович

Оцінка стану навколишнього середовища за мікроскопічним аналізом хвої ялини звичайної Picea abies L та сосни звичайної  Pinus sylvestrisl L. Федорчук Іван Вікторович

к. б. н., доцент

 

2.

 

Гора Анастасія Олегівна

Еколого-економічна оцінка  лісоресурсного потенціалу Тернопільської області. Семерня Оксана Миколаївна

д.п.н., доцент

3. Дячук Микола Дмитрович Оцінка екологічного стану м. Чернівці на основі методів біоіндикації. Козак Максим Іванович

к. б. н., доцент

 

4.

 

Качмар Оксана Іванівна

Еколого-економічна оцінка рекреаційної діяльності НПП «Яворівський». Любинський Олександр Іванович д.с-г.н., професор
 

5.

 

Кондратюк Андрій Ігорович

Системний аналіз водних об’єктів Хмельницької області за використання сучасних інформаційних технологій. Любинський Олександр Іванович д.с-г.н., професор
 

6.

Ліхневський Віктор Олександрович Оцінка системи поводження з небезпечними відходами на місцевому рівні (на прикладі м. Кам’янця-Подільського). Семерня Оксана Миколаївна

д.п.н., доцент

 

7.

 

Матросов Артем Михайлович

Екологічна оцінка поводження з твердими побутовими відходами у Хмельницькій області. Любинський Олександр Іванович д.с-г.н., професор
 

8.

 

Морозюк Євгеній Олексійович

Комплексна системна оцінка ПЗФ Хмельницької області за використання інформаційних технологій. Любинський Олександр Іванович д.с-г.н., професор
 

9.

 

Островський Богдан Володимирович

Екологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення ОТГ Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Семерня Оксана Миколаївна

д.п.н., доцент

 

10.

 

Постоловська Руслана Вікторівна

Соціоекологічні механізми вирішення антропогенного впливу у сфері охорони навколишнього природного середовища. Семерня Оксана Миколаївна

д.п.н., доцент

 

11.

Тарчевська Владислава Валеріївна Екологічна оцінка грунтів НПП «Подільські Товтри». Федорчук Іван Вікторович

к. б. н., доцент