Дисципліни вільного вибору

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Галузь знань, напрям підготовки/ спеціальність Курс Семестр Назва навчальної дисципліни Форма контролю Шифр та назва кафедри, яка забезпечуватиме викладання навчальної дисципліни
1 2 3 7 8 9 10
Денна форма навчання
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  „БАКАЛАВР“
Навчальні дисципліни професійної підготовки
10 Природничі науки

101 Екологія

 

2

3 Загальне землезнавство екзамен 29 Кафедра географії та методики її викладання
 3 Грунтознавство екзамен 29 Кафедра географії та методики її викладання
 4 Біобезпека і біоетика залік 30 Кафедра біології та методики її викладання
 4 Основи медичних знань залік 30 Кафедра біології та методики її викладання
10 Природничі науки

101 Екологія

3  5 Біондикація екзамен 31 Кафедра екології
6 Утилізація та рекуперація відходів залік 31 Кафедра екології
10 Природничі науки

101 Екологія

4 7 Технологія переробки ТПВ екзамен 31 Кафедра екології
7 Еволюційна екологія екзамен 31 Кафедра екології
8 Регіональна екологія залік 31 Кафедра екології
8

 

Екологія біологічних систем залік

 

31 Кафедра екології

 

7 Заповідна справа та організація управління в природоохоронній діяльності залік 31 Кафедра екології

 

 Денна форма навчання
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  „Магістр“
Навчальні дисципліни професійної підготовки
10 Природничі науки

101 Екологія

 

2 3 Екологія АПК екзамен 31 Кафедра екології
3 Екологічний маркетинг залік 31 Кафедра екології
3 Промислова екологія екзамен 31 Кафедра екології
3 Екологічний менеджмент і аудит екзамен 31 Кафедра екології
3 Формування екомережі залік 31 Кафедра екології
3 Інформаційні технології в екології залік 31 Кафедра екології
Заочна форма навчання
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  „Магістр“
Навчальні дисципліни професійної підготовки
10 Природничі науки

101 Екологія

 

2 3 Екологія АПК екзамен 31 Кафедра екології
3 Екологічний маркетинг залік 31 Кафедра екології
3 Промислова екологія екзамен 31 Кафедра екології
3 Екологічний менеджмент і аудит екзамен 31 Кафедра екології
3 Формування екомережі залік 31 Кафедра екології
3 Інформаційні технології в екології залік  

31

Кафедра екології

  Протокол № 13  від  11 листопада  2019 р. засідання кафедри екології .