ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Формування та розвиток кафедри  екології здійснювався у процесі становлення природничого факультету.

Екологічні дисципліни викладались з 2002 року на кафедрі біології  та географії, з 2003 року на кафедрі біології, географії та екології (завідувач, доцент М.Д. Матвєєв, з 2004 року  доцент Л.Г. Любінська).

У 2006 році створено кафедру географії та методики її викладання і екології (завідувач, старший викладач І.В. Федорчук), а у 2008 році  її поділено на 2 кафедри: географії та методики її викладання  (завідувач, професор І.Г. Процик) і загальної екології (завідувач старший викладач І.В. Федорчук). У 2012 році  названі кафедри знову об’єднано у кафедру географії та екології (завідувач, професор І.Г. Процик з вересня 2012 року професор Любинський О.І.). У вересні 2015 року утворено кафедру екології, яку очолює професор Любинський О.І.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського)  рівня вищої освіти за спеціальністю 101 “Екологія”, ОП Екологія.

Викладання фахових дисциплін на кафедрі екології забезпечують 6 викладачів:  доктори наук, (з них 1 професор; доцент);   доцента, кандидати наук (з них 1 – сумісник з іншої кафедри); 2 старших викладача, кандидата наук.

Кафедра екології працює над колективною темою: «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини (0116U006382)», науковий керівник Любинський О.І..

Колектив кафедри тісно співпрацює з  вітчизняними науково-дослідними установами, виробничими об’єктами, навчальними закладами, що сприяє обміну досвідом, науковими ідеями, пропозиціями, думками щодо удосконалення освітнього процесу, обговоренню та вирішенню спільних наукових та навчальних проблем, розширенню можливостей плідної співпраці. Такими установами є:

 • Національний природний парк «Подільські Товтри»;
 • Національний природний парк “Хотинський”;
 • Національний природний парк “Мале Полісся”;
 • Національний природний парк “Дністровський каньйон”;
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Хмельницький національний університет;
 • Інститут біології тварин НААНУ;
 • Інститут розведення та генетики тварин імені М.В. Зубця НААНУ;
 • Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді;
 • Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти.
 • Міжнародна асоціація екологів університетів;
 • ГО “Професійна асоціація екологів України.

ВІДЗНАКИ КАФЕДРИ