Любинський Олександр Іванович

Народився 20 жовтня 1968 року с. Шрубків Летичівського району Хмельницької області.

У 1992 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Науково-педагогічний стаж роботи – 28 роки.

З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка  на природничому факультеті за сумісництвом (доцент, професор кафедри біології та методики її викладання), а з 2012 року – на постійній основі (з 1 вересня 2012 по 31 серпня 2015 року завідувач кафедри географії та екології, з 1 вересня 2015 року –завідувач кафедри екології).

Кандидатську дисертацію захистив у 1996, а докторську – у 2009 р.р. Вчене
звання доцента присвоєно у 2001, а професора – у 2011 році. У 2011 обраний
Академіком Міжнародної академії аграрної освіти, а у 2013 – членом Міжнародної асоціації екологів університетів.

Сучасні пріоритети наукової діяльності професора Олександра ЛЮБИНСЬКОГО пов’язані з проблемами екологічної генетики, розробкою ефективних методів збереження біорізноманіття України. Олександр Іванович проводить наукову роботу за темами «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини» (0116U006382), «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин» (0110U006076), “Еколого-біологічна оцінка технологій рослинництва і тваринництва та розробка ландшафтно-екологічної структури сільськогосподарських угідь та суміжних територій СТОВ АФ «Нефедівське» (№1, 15.02.2021р.), активно займається підготовкою наукових кадрів при Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та Подільському аграрно-технічному університеті. Підготував одного кандидата наук. Заступник головного редактора Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія екологія, член редколегії: Вісника Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, Збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки, Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки.

ПРОВІДНИЙ ВИКЛАДАЧ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНІВ: ОC бакалавр – «Екобіотехнологія»,
«Екологічна генетика», «Сільськогосподарська екологія» (спеціальність 101
Екологія ), ОС магістр – «Біологічне різноманіття», (спеціальність 101 Екологія), «Стратегія сталого розвитку», «Генетика популяцій» (спеціальності 101 Екологія, 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.07 Середня освіта (Географія). Веде активну науково-методичну діяльність із вчителями біології, екології Хмельниччини, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації та семінарах.

Впродовж останніх років був членом журі обласного конкурсу МАН, експерт-
консультантом ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології.

Керує науково-дослідною лабораторією екологічного моніторингу, член
спецради з захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата
сільськогосподарських наук Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, голова Кам’янець-Подільського регіонального відділення ГО Міжнародна асоціація екологів університетів, голова Хмельницького регіонального відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

МОНОГРАФІЇ

 1. Любинський О. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації типу:
  монографія.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.- 388 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Любинський О.І., Придеткевич С.С. Курс лекцій із загального землезнавства: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф», 2019. 184 с.
 2. Економіка природокористування: практикум / В.В. Шаравара, О.І. Любинський, Д.В. Гулевець.- Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 84 с.
 3.  Любинський О.І.,  Душанова Т.В. Збірник нормативних документів з нормування антропогенного навантаження: довідник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 68 с.
 4. Шаравара В.В.,  Любинський О.І. Економіка природокористування.: навчальний посібник.– Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020.-252с.

 Впродовж двадцяти років займався дослідженнями, пов’язаними з особливостями формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу та Буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. Автор селекційних досягнень: «Заводський тип української червоно-рябої молочної породи «Буковинський» та «Заводська лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН No 902/133 від 13 грудня 2007 року).

Результати наукової діяльності висвітлені в понад 250 публікаціях, у тому
числі у 7 монографіях, 8 навчальних посібниках (3 – рекомендованих МОН України).

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

 1. 1995-1996 роках отримав стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
 2.  Відзнака Міністерства аграрної політики України «Відмінник
  аграрної освіти і науки» (2005);
 3. Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2002);
 4. Відзнака Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2014);
 5. Почесна грамота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015);
 6. Грамота Міжнародної асоціації екологів університетів (2015);
 7. Грамота Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2016);
 8. Почесна грамота виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2017);
 9. Грамота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018).

ЧЛЕНСТВО:

 1. НГО «Подільських природодослідників та природолюбів»;
 2. Науково-дослідного центру «Центр дослідження природи Поділля».
 3. Голова Кам’янець-Подільського регіонального відділення Міжнародної асоціації екологів університетів.
 4. Академік Міжнародної академії аграрної освіти
 5. Асоційований учасник ГС «Професійна асоціація екологів України»
 6. Учасник Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦ України «НЕЦУ» «Зелені товтри»
 7. Член Українського географічного товариства.
 8. Голова Хмельницького регіонального відділення Українського товариства генетиків та селекціонерів імені М.І. Вавілова.

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ УСТАНОВ:

-Член науково-технічної ради НПП «Подільські Товтри» (з 2019 р.) (МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 26 березня 2018 року N 99 Про внесення змін до Положення про Науково-технічну раду національного природного парку “Подільські Товтри” та її Складу).

-Керівник, консультант наукової секції екологічних наук ХОЦНТТУМ (2020-2021 р).

-Член робочої групи щодо природоохоронних заходів в Департаменті природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації (Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, наказ №174-НК від 18.10.2021 р.)

-Єдиний банк фахових екологів і менеджерів зеленої економіки (https://ecolog-ua.com/bank).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ):

1.Хмельницький національний університет, тема «Формування загальних і предметних (спеціальних фахових) компетентностей у здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія», 05.10.2018-05.04.2019, м. Хмельницький, довідка № 57-18від 25.04.2019 р.

2.Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління «Основні вимоги до підготовки та оформлення суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля» , 7-9 жовтня 2020 р. м. Київ, свідоцтво №65-07 від 09.10.2020 р.

3.Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління «Підвищення рівня професійних знань та компетентності у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, контролю та аудиту», 12 жовтня -24 листопада 2020 р. м. Київ, довідка №16  від 24.12.2020 р

4.Науково-педагогічне стажування  у період з 20 січня по 28 лютого 2020 р.в Університеті природничих наук у   Любліні, Республіка Польща на тему «Інновації в начальному процесі студентів природничих спеціальностей: методи, підходи, технології» за фахом « Природничі науки» ( сертифікат)

5.Зимова академія «Екологічна безпека ЄС та України в контексті глобальних кліматичних змін» (14-18.12.2020, on-line). Захід організовано за сприяння ЄС в рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair «EU Climate Leadership» 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. (Сертифікат учасника,14-18.12.2020).

6.Міжнародна конференція «THE EUROPEAN POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE», Університет природничих наук у   Любліні, Республіка Польща27-28 листопада 2020р (Сертифікат, №NC 272850 FROM 28.11.2020)

7.Міжнародне підвищення кваліфікації Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян» (ГО “МФНО”, IESF)

ВЕБІНАРИ:

1.Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи МOODLE.9-16 листопада 2020, Люблін, Республіка Польща (Сертифікат, ES№ 2737/2020 16.11.2020).

2.Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних серверів на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom.14-21 грудня 2020, Люблін, Республіка Польща (Сертифікат, ES№ 3549/2020 21.12.2020)/

 1. Науково-педагогічне стажування у період з 25 травня по 25 червня 2021р. на тему «Сучасні виклики та інструменти забезпечення професійної активності науковця та викладача» ( сертифікат № 019_ХС_2021).
 2. Міжнародний проект ERAMUS+)Національний проект за підтримки міжнародної програми Erasmus+ Water Security: (The Best European Practices for the «Water Security» Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development, у межах програми ЄС Еразмус+ Жана Моне, лютий-квітень 2021 року

(Сертифікат від Erasmus+ Жана Моне «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку» проект 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 01.02.2021- 14.04.2021.)

                                                             ПОЧЕСТІ

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури