Любинський Олександр Іванович

Народився 20 жовтня 1968 року с. Шрубків Летичівського району Хмельницької області.

У 1992 році з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Науково-педагогічний стаж роботи – 28 роки.

З 2004 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка  на природничому факультеті за сумісництвом (доцент, професор кафедри біології та методики її викладання), а з 2012 року – на постійній основі (з 1 вересня 2012 по 31 серпня 2015 року завідувач кафедри географії та екології, з 1 вересня 2015 року –завідувач кафедри екології).

Кандидатську дисертацію захистив у 1996, а докторську – у 2009 р.р. Вчене
звання доцента присвоєно у 2001, а професора – у 2011 році. У 2011 обраний
Академіком Міжнародної академії аграрної освіти, а у 2013 – членом Міжнародної асоціації екологів університетів.

Сучасні пріоритети наукової діяльності професора О. І. Любинського пов’язані з проблемами екологічної генетики, розробкою ефективних методів збереження біорізноманіття України. Олександр Іванович проводить наукову роботу за темами «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини» (0116U006382), «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин» (0110U006076), активно займається підготовкою наукових кадрів при Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та Подільському аграрно-технічному університеті. Підготував одного кандидата наук. Заступник головного редактора Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія екологія, член редколегії:
Вісника Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти, Збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки, Збірника наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки.

Провідний викладач з дисциплін: ОC бакалавр – «Екобіотехнологія»,
«Екологічна генетика», «Сільськогосподарська екологія» (спеціальність 101
Екологія ), ОС магістр – «Біологічне різноманіття», (спеціальність 101 Екологія), «Стратегія сталого розвитку», «Генетика популяцій» (спеціальності 101 Екологія, 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014.07 Середня освіта (Географія). Веде активну науково-методичну діяльність із вчителями біології, екології Хмельниччини, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації та семінарах.

Впродовж останніх років був членом журі обласного конкурсу МАН, експерт-
консультантом ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології.

Керує науково-дослідною лабораторією екологічного моніторингу, член
спецради з захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата
сільськогосподарських наук Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, голова Кам’янець-Подільського регіонального відділення ГО Міжнародна асоціація екологів університетів, голова Хмельницького регіонального відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова.

Основні праці:

Монографії

 1. Методи селекції української червоно-рябої молочної породи / М.В. Зубець, В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.О. Данилевський, А.П. Кругляк, Ю.Ф. Мельник, О.І. Костенко, С.Ю. Рубан, М.І. Бащенко, А.М. Дубін. –К.: 2005.– 436 с.
 2. Формування відтворювальної здатності у м’ясної худоби/ Т.В. Засуха, М.В. Зубець Й.З. В.В. Меркушин, С.Ю. Демчук, В.В. Шапірко, В.О. Кадиш, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, О.І. Любинський.–К.: Аграрна наука, 2000.–248с.
 3. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / Й.З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О.М. Данилків, Є.І. Федорович, В.В. Меркушин, Ю.Ф. Мельник, О.П. Чуприна, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; за ред. Й.З. Сірацького і Є.І. Федорович–К.: Науковий світ, 2001.– 146 с.
 4. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби різних генотипів / М.Г. Повозніков, М.О. Мазуренко, О.І. Любинський, С.М. Блюсюк, О.М. Хильницький, А.В. Гуцул, В.П. Кучерявий.– Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.– 44 с.
 5. Селекційно-генетичні та біологічні особливості абердин-ангуської породи в Україні: Монографія / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І. Любинський та ін.– К.: Науковий світ, 2002.–204 с.
 6. Історія, селекція та біологічні особливості абердин- ангусів України/ Й.З. Сірацький, Є.І.Федорович, І.В. Гузєв та інші, всього 8 осіб Монографія: Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М. –2011.–432 с.
 7. Любинський О. Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації типу:
  монографія.- LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.- 388 с.

Навчальні посібники

 1. Інтер’єр сільськогосподарських тварин / Й.З. Сірацький, Б.М. Гопка, Є.І. Федорович, В.С. Федорович, В.О. Кадиш, О.І. Любинський; Д.Б. Гопка, В.Є. Скоцик, Д.Ю. Дорофеєв, С.І. Гнатюк; за ред. Й.З. Сірацького. – К.: Науковий світ, 2000.–75 с.
 2. Виробництво молока на малій фермі: Практичний посібник / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, С.М. Блюсюк, В.С. Кушнір, Н.В. Кравець, В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва, В.Є. Харкавлюк, В.Г. Кураш, В.К. Погрібний, О. І. Любинський, М.В. Aйшпур; за ред. А.Т. Цвігуна, В.Б. Кирилюка.– Кам’янець-Подільський, 2008. – 216 с.
 3. Інтер’єр сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, Б.М. Гопка, В.С. Федорович, В.Є. Скоцик, О.І. Любинський, В.О. Кадиш, В.Д. Уманець, Л.М. Цицюрський.– К.: Вища освіта, 2009.­–280 с.
 4. Генофонд сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник / В.В. Шуплик, О.В. Савчук, І.В. Гузєв, В.В.Федорович, О.І. Любинський, Є.І. Федорович.–Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013.– 352 с.
 5. Основи екології: навчально-методичний посібник до практичних занять/ В.В. Шаравара, І.В. Федорчук, О.І. Любинський.- .–Кам’янець-Подільський: Тов «Друкарня Рута», 2015.– 104 с.
 6. Екологія: навч. посіб./ В.В. Шаравара, І.В. Федорчук, О.І. Любинський.– Кам’янець-Подільський: Тов «Друкарня Рута», 2016.– 104с.
 7. Економіка природокористування: практикум / В.В. Шаравара, О.І. Любинський, Д.В. Гулевець.- Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 84 с.
 8.  Любинський О.І.,  Душанова Т.В. Збірник нормативних документів з нормування антропогенного навантаження: довідник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 68 с.
 9. Шаравара В.В.,  Любинський О.І. Економіка природокористування.: навчальний посібник.– Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020.-252с.
 10.  Любинський О.І., Семерня О.М., Душанова Т.В Короткий тлумачний словник-довідник Техноекологія: словник [Електронний ресурс]. Кам’янець Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, кафедра екології, 2021.

 Рекомендації, програми

 • Рекомендації по організації відтворення великої рогатої худоби / В.П. Буркат, Ю.Ф. Мельник, Й.З. Сірацький, С.Ю. Демчук, Є.І. Федорович, І.В. Гузєв, В.О. Кадиш, Д.Ю. Дорофеєв, Т.С. Плотко, О.І. Любинський; П.І. Шаран, Н.Г. Копитець, А.М. Угнівенко. –К.: Науковий світ, 2002.– 27 с.
 • Програма розвитку племінного скотарства в господарствах Чернівецької області / О.І. Любинський, М.Г. Повoзніков, Р.В. Ячник, Л.В. Ротар, В.С. Драп, В.Г. Ящук, І.В.,Кебко, В.І. Літун, М.В. Новіцький, І.О. Боднар, В.П. Гайдей, Б.В. Москалюк.– Кам’янець-Подільський, 2007. – 48 с.
 • Програма підвищення кваліфікації дорадників та експертів–дорадників за спеціальністю 06.02.01- розведення та селекція тварин/ В.П. Буркат, Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, О.І Любинський.– Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 12 с.

Впродовж двадцяти років займався дослідженнями, пов’язаними з особливостями формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу та Буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. Автор селекційних досягнень: «Заводський тип української червоно-рябої молочної породи «Буковинський» та «Заводська лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН No 902/133 від 13 грудня 2007 року).

Результати наукової діяльності висвітлені в понад 250 публікаціях, у тому
числі у 7 монографіях, 8 навчальних посібниках (3 – рекомендованих МОН України).

Відзнаки та нагороди:

Має державні, громадські і регіональні нагороди, зокрема в 1995-1996 роках
отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених,
нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник
аграрної освіти і науки» (2005), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2002), відзнакою Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2014), Почесною грамота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2015), Грамотою Міжнародної асоціації екологів університетів (2015), Грамотою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2016), Почесною грамотою виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2017), Грамотою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2018).

 Автор селекційних досягнень: «Заводський тип української червоно-рябої молочної породи “Буковинський» та «Заводська лінія української червоно-рябої молочної породи Рігела 352882» (Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН № 902/133 від 13 грудня 2007 року).

Підвищення кваліфікації (стажування)

 1. Підвищення кваліфікації в  екологічній  академії післядипломної освіти та управління (кафедра екології та управління) (12.10-24.11.2020) Довідка № 16 від 24.12.2020 р. тема «Підвищення рівня професійних знань та компетентності у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, контролю та аудиту» (180 годин)
 2. Підвищення кваліфікації в Університеті природничих наук, Люблін, Республіка (20.01-28.02.2020 р.) Сертифікат. Науково-педагогічне стажування на тему «Інновації в навчальному процесі студентів природничих спеціальностей: методи, підходи, технології» за фахом «Природничі науки в обсязі 6 кредитів (180 годин)
 3. Підвищення кваліфікації в  екологічній  академії післядипломної освіти та управління (07.10-09.10.2020 р.) Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 65-11 від 09.10.2020 р. Курс з підвищення кваліфікації «Основні вимоги з підготовки та оформлення суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля» (24 аудиторних години)
 4. Підвищення кваліфікації в Хмельницькому національному університеті  (кафедра екології) (2019 р.)
 5. Підвищення кваліфікації за категорією «Завідувачі кафедри ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації», Інститут менеджменту освіти НАПНУ (2014 р.).
Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури