ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ОП

На кафедрі екології відбулися розширені засідання із залученням стейкхолдерів, на яких були обговорені ПРОЄКТИ ОПП та окреслені пропозиції і рекомендації зацікавлених осіб,  подані у відповідних таблицях: