Монографії

Формування професійних компетентностей екологів : Монографія [Електронний ресурс]. -Семерня О.М. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Фітомоніторинг екологічного стану основних річок природоохоронних територій (на прикладі національного природного парку “Подільські Товтри”): Монографія. – Федорчук Іван Вікторович. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 264 с.

Встановлено видовий склад індикаторної флори та проведено його структурний аналіз. Характер взаємозв’язку рослин із довкіллям встановлювати із застосуванням фітоіндикаційних шкал. Проведені гідрохімічні і гідрофізичні дослідження та геоботанічні описи індикаторної флори лозволити встановити індекси фітоіндикації відносно кожного дослідженого створу, провести широмасштабний фітомоніторинг і дати оцінку якості вод основних річок НПП “Подільські Товтри” шляхом ранжирування їх за підвищенням ступеня забруднення води.

Для екологів, гідробіологів, ботаніків, спеціалістів з охорони довкіллля, викладачів та студентів вищих закладів освіти.