Федорчук Іван Вікторович

Народився 6 грудня 1979 року м. Кам’янець-Подільський  Хмельницької області.

ОСВІТА:

У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Біологія” та отримав кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії.
Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років. З 2001 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

Кандидат біологічних наук з 2006 р. (диплом, ДК №033495) зі спеціальності – екологія.
КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ “Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку «Подільські Товтри»”.

Кандидатську дисертацію захистив  12 грудня 2005 року в спеціалізованій раді Д.26.001.24 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Мусієнко М.М.

Вчене звання доцент кафедри загальної екології присвоєно 9 листопада 2010 року (атестат, ДЦ №024093).

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

1. Гідрологія
2. Основи екологічної токсикології
3. Популяційна екологія
4. Системний аналіз якості навколишнього середовища

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

1. Федорчук І.В., Плахтій П.Д. Чинники довкілля і здоров’я людини (основи теорії і тести):     Навч.-метод. посібн. – Кам’янець-Подільський, ПП Буйницький О.А., 2008. – 136 с.

2. Федорчук І.В. Фітомоніторинг екологічного стану основних річок природоохоронних територій (на прикладі національного природного парку “Подільські Товтри”):           Монографія. –    Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 258 с.

3. Федорчук І.В., Плахтій П.Д. Основи екології (теорія, тести, завдання для модульної контрольної роботи):   Навч.-метод. посібн. – Кам’янець-Подільський, ПП Буйницький О.А., 2009. – 160 с.

4. Федорчук І.В. Методичні вказівки до виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Навч.-метод. посібн. –          Кам’янець-Подільский, Мошинський В.С., 2010. – 58 с.

5. Федорчук І.В., Шаравара В.В., Ліщук А.В., Козак М.І. Основи екології: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільский, Мошинський В.С., 2011. – 178 с.

6. Шаравара В.В., Федорчук І.В. Вступ до фаху «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Навч. метод. посібник. – Кам’янець-Подільский, Мошинський В.С., 2012. – 366 с.

7. Основи класифікації та номенклатури неорганічних сполук : навчальний посібник / І.В. Федорчук, Т.В. Душанова. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2019. 74 с.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Проводить наукову роботу за темою “Фітомонторингові дослідження довкілля” та “Особливості стуктури та функціонування первинних гідрологічних ланок басейну річки Дністер”.

ГРАМОТА – ректорату університету – «Молодий викладач року»  (2006р.) і Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (№ 1176-19, 2006р.).

МЕДАЛЬ Кам’нець-Подільського державного університету за вагомий внесок у розвиток освіти та науки (2007р.).

 

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури