Семерня Оксана Миколаївна

Семерня Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри екології

Народилась у м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, у сім’ї військовослужбовців.

У 1993 році вступила в Кам’янець-Подільський педагогічний університет на фізико-математичний факультет. У 1998 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала спеціальність «Математика і фізика», здобула кваліфікацію вчителя. У 2000 році з відзнакою закінчила цей же Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика» та здобула кваліфікацію викладача фізики.

Із вересня 1998 р. по серпень 2000 р. працювала вчителем математики і фізики в Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі № 12.

Із вересня 1998 р. по 2015 р. працювала в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посаді доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, починаючи з старшого лаборанта, потім посада асистента і посада старшого викладача названої кафедри.

Із листопада 2000 р. по березень 2004 р. навчалась у аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У вересні 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

У грудні 2011 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Із листопада 2015 р. по жовтень 2017 р. навчалась у докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Достроково успішно закінчила докторантуру. У жовтні 2017 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Ведучий викладач з дисциплін:

 • Екологічна безпека
 • Екологічний маркетинг
 • Інформатика і системологія
 • Математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації
 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Моніторинг екологічних систем (Моделювання та прогнозування стану довкілля)
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Природозберігаючі технології
 • Сучасні технології викладання біології

Коло наукових інтересів: математичні методи дослідження в екології, інформаційні технології в екології, екологічна безпека, природничо-математичний напрямок підготовки фахівців, моделювання та прогнозування процесів, моделювання та прогнозування стану Поділля, концепція формування професійної компетентності та світогляду фахівців, навчально-професійні завдання з екології.

Основні праці:

Монографії:

 • Методичні основи управління навчанням фізики: монографія/ П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. — 196 с.
 • Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики : монографія/ О. М. Семерня. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — 376 с.
 1. Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики: коллективная монография / П.С.Атаманчук, А. А. Губанова, О. М. Семерня, Т. П. Поведа, В. З. Никорич, С. В. Кузнезова. – Каменець-Подольский – Кишенев. – Каменець-Подольский : ООО «Друкарня «Рута»», 2019. — 336 с.
 • Семерня О.М. Формування професійних компетентностей екологів : монографія [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Електронні навчальні посібники:

 1. Семерня О.М. Екологічна безпека : навчальний посібник / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. (електронне видання).
 2. Семерня О.М. Оцінка впливу на довкілля: практикум : навчальний посібник / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. (електронне видання).

3.Семерня О.М. Методика викладання екології у вищій школі / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (електронне видання).

 1. Семерня О.М. Математичні методи дослідження та банки екологічної інформації: самостійна робота / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. (електронне видання, в роботі).
 2. Семерня О.М. Природозберігаючі технології / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. (електронне видання, в роботі).

 

Має понад 240 праць.

Відзнаки та нагороди (основні):

 • Цінний подарунок Верховної Ради України (2004 р.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2010-2012 рр.)
 • Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток науки в місті, успіхи у науковій і науково-дослідницькій роботі та з нагоди Дня науки від Кам’янець-Подільської міської ради (2017 р.)
 • Молодий викладач року-2012; Викладач року-2013; 2015; 2019.
 • Відзнака «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» К-ПНУ-2008
 • Наукометричний Індекс Гірша (Гугл Академія) : 8 https://scholar.google.com.ua/citations?user=sDAm8YAAAAAJ&hl=ru

Підвищення кваліфікації:

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (кафедра промислової безпеки та охорони праці) Тема «Підвищення кваліфікації з питань безпеки». Довідка № 115 від 15.05.2014 р.

Хмельницький національний університет (кафедра екології). Тема «Формування професійних компетентностей майбутнього еколога». Довідка № 60 від 31.05.2018 р.