Семерня Оксана Миколаївна

Доктор наук, доцент, доцент кафедри екології

Народилась у м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, у сім’ї військовослужбовців.

У 1993 році вступила в Кам’янець-Подільський педагогічний університет на фізико-математичний факультет. У 2000 році з відзнакою закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика» та здобула кваліфікацію викладача фізики.

Із вересня 1998 р. по серпень 2000 р. працювала вчителем математики і фізики в Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі № 12.

Із вересня 1998 р. по 2015 р. працювала в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посаді доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі, починаючи з старшого лаборанта, потім посада асистента і посада старшого викладача названої кафедри.

Із листопада 2000 р. по березень 2004 р. навчалась у аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У вересні 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

У грудні 2011 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі.

Із листопада 2015 р. по жовтень 2017 р. навчалась у докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Достроково закінчила докторантуру. У жовтні 2017 р. успішно захистила докторську дисертацію на тему «Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

ВЕДУЧИЙ ВИКЛАДАЧ ДИСЦИПЛІН:

 • Екологічна безпека
 • Оцінка впливу на довкілля
 • Техноекологія
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації
 • Інформатика і системологія
 • Методика викладання екології у вищій школі
 • Природозберігаючі технології
 • Екологічний маркетинг

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: інтеграція, природничо-математичний напрямок, компетентності, екологія, прикладні науки, математика, моделювання систем, он-лайн сервіси.

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

Монографії:

 1. Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики: коллективная монография / П.С.Атаманчук, А. А. Губанова, О. М. Семерня, Т. П. Поведа, В. З. Никорич, С. В. Кузнезова. – Каменець-Подольский – Кишенев. – Каменець-Подольский : ООО «Друкарня «Рута»», 2019. — 336 с.
 2. Семерня О.М. Формування професійних компетентностей екологів : монографія [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 3. Semernia O.M. Ecological and Economic Development of the Kamianets-Podіlskyi Municipal Miskteplovodenergiya Enterprise / O.M. Semernia // Water Security: Monograph. Issue 2. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2021. Editors: prof. Olena Mitryasova & prof. Chad Staddon. – РР. 420-430.
 4. Semernia O.M. The optimal solution for sustainable environmental development / O.M. Semernia // Climat chanche & sustainble development: new challennges of the century: Monograph. – Mykolaiv: PMBSNU – Rzeszow: RzUT, 2021. – 492 p. – Pp. 371-381.

Електронні навчальні посібники:

 1. Семерня О.М. Екологічна безпека : навчальний посібник / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. (електронне видання).
 2. Семерня О.М. Оцінка впливу на довкілля: практикум : навчальний посібник / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. (електронне видання).
 3. Семерня О.М. Методика викладання екології у вищій школі / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (електронне видання).
 4. Семерня О.М. Математичні методи дослідження та банки екологічної інформації: самостійна робота / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021.
 5. Семерня О.М. Природозберігаючі технології / О.М. Семерня. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021.

Словник:

 Душанова, Тетяна Вілленівна, and Оксана Миколаївна Семерня. Короткий тлумачний словник-довідник Техноекологія. електронне ed., Кам’янець-Подільський, кафедра екології К-ПНУ, 2021.

Має понад 250 праць.

Керівник постійно діючої студентської наукової проблемної групи «Сучасні аспекти моделювання і прогнозування стану довкілля на Поділлі».

Учасниця міжнародного проекту Erasmus+ від ЄС в Україні.

Відзнаки та нагороди (основні):

 • Цінний подарунок Верховної Ради України (2004 р.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2010-2012 рр.)
 • Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток науки в місті, успіхи у науковій і науково-дослідницькій роботі та з нагоди Дня науки від Кам’янець-Подільської міської ради (2017 р.)
 • Молодий викладач року-2012; Викладач року-2013; 2015; 2019.
 • Відзнака «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» К-ПНУ-2008
 • Наукометричний Індекс Гірша (Гугл Академія) : 7 https://cutt.ly/aRKh5N2

Підвищення кваліфікації:

 1. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (кафедра промислової безпеки та охорони праці) Тема «Підвищення кваліфікації з питань безпеки». Довідка № 115 від 15.05.2014 р.
 2. Хмельницький національний університет (кафедра екології). Тема «Формування професійних компетентностей майбутнього еколога». Термін: 01.12.17 – 31.05.18.
 3. Сертифікат № D-55/2021 Erasmus+ КА2 CBHE project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Digitalization of the economy as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco)” 25/02/21 – 23/03/21. (60 год.)
 4. Сертифікат від Erasmus+ Жана Моне «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку» проект 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 01.02.2021- 14.04.2021. (40 год.)
 5. Сертифікат № 19GW-351 від МОНУ та АЦРУ «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», 04.10.2021-18.10.2021 (30 год.)
Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури