Гордій Наталія Михайлівна

Старший викладач кафедри екології.

Народилася 31 березня в м. Навоі (Узбекистан) в сім’ї робітників.

Освіта:

Закінчила Кам’янець-Подільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 із золотою медаллю.

У 2000 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю “Біологія” з відзнакою та отримала кваліфікацію вчителя біології. У 2002 році закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» з відзнакою та отримала кваліфікацію викладача біології.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на спеціалізованій Вченій раді К 35.257.01, м. Львів (керівник – д.б.н. Козловський М.П.).

Робота в університеті:

З 2003 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті на посаді асистента, а з 2009 – на посаді старшого викладача.

У 2007-2013 рр. займала посаду заступника декана природничого факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.

Основні навчальні курси: Загальна екологія та неоекологія, Вступ до спеціальності, Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, Альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології, Основи екології, Охорона природи, Біосферологія, Екологія біологічних систем, Біобезпека і біоетика.

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

  1. Гордій Н.М., Рубановська Н.В. Дослідження популяцій Allium flavescens Besser. на території Західного Поділля // The international research and practical conference «The development of nature sciences: problems and solutions» (April 27-28, 2018, Brno): Baltija Publishing, 2018. P. 81-84.
  2. Гордій Н.М., Рубановська Н.В. Охорона представників роду Allium L. in situ на Західному Поділлі // Екологічні науки : науково- практичний журнал. Головний редактор О.І. Бондар. К. : ДЕА, 2019. № 4(27). С. 186-191.
  3. Гордій Н.М., Тютюнник О.С. Інноваційні технології для покращення екологічної освіти // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті», 21-22 листопада 2019 року на базі кафедри географії та методики її навчання та кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2019. С.30-32.
  4. Гордій Н.М., Рубановська Н.В. Основні принципи «зеленого будівництва» // Сучасні проблеми урбоекосистем : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський ) / за заг. ред. О.І. Любинського. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 87-90.
  5. Shevchyk V.L., Badanina V.A., Matsyura A.V., Hordii N.M., Bezsmertna O.O., Rubanovska N.V., Babytskiy A.I. Modern distribution and phytocenotic features of Allium L. in the forest steppe of Dnipro region // Ukrainian Journal of Ecology. – 10 (1). – 2020. – P. 273-276. doi: 10.15421/2020_43. WOS
  6. Nester A.A., Nikitina O.O., Mysliborskiy V.V., Ataev S.V., Tyutyunnik O.S., Gordiy N.M. Economic effect of environmental safety of galvanic production // Theoretical and Applied Ecology. 2020. No. 4. P. 86-92. WOS

Навчальний посібник

  1. Гордій Н.М., Рубановська Н.В. Біобезпека і біоетика / Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», Кам’янець-Подільський, 2018. 210 с.

Підвищення кваліфікації (стажування)

  1. Хмельницький національний університет (кафедра екології) 05.03.2019-05.04.2019 р. (довідка № 7/19 від 05.04.2019).
  2. Науково-педагогічне стажування «Програми підготовки спеціалістів природничих спеціальностей в Україні та в країнах ЄС: Орієнтація на майбутнє», 3-14 червня 2019 року, м. Венеція, Італія (сертифікат).
  3. Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи МOODLE. 9-16 листопада 2020, Люблін, Республіка Польща (Сертифікат, ES№ 2137/2020 16.11.2020).

Email: nataliagordiy3103@gmail.com

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури