АБІТУРІЄНТАМ

Спеціальність

Шифр і назва галузі знань: 10 Природничі науки

 Шифр і найменування спеціальності: 101 Екологія

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Затверджуються нові закони про захист природи, жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах.

Екологи – це ті фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, риба гине або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають прогноз розвитку ситуації. Фахівці вивчають наслідки запуску космічних ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за утилізацією радіоактивних відходів. Вони з’ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу. Але, як і скрізь, значну частину часу віднімає оформлення різноманітної документації.

Без вищої освіти українському екологу не обійтися.

Навчання забезпечує розвиток у студентів компетентностей, необхідних для: прийняття і реалізації обґрунтованих комплексних екологічних рішень. Наприклад, щоб з’ясувати справжні причини забруднень, інспектору потрібно бути не лише фахівцем в галузі екології, але й гарним інженером. Керівництво підприємств часто обманює, приховує реальний масштаб викидів. Розібратися у всіх хитросплетіннях може тільки людина, яка розуміє технологію виробництва. Інженерні знання допомагають вирішувати проблеми і чисто технічного характеру.

Кар’єра

Еколог починає кар’єру з позиції технічного помічника. Потім він може стати координатором і вести свій напрямок (в галузі ядерних проектів, токсичних забруднювачів, лісової сертифікації і т. п.). Наступна сходинка фахівець, що контролює декількох координаторів. Вища управлінська ланка виконавчий директор, директор з фінансів, по роботі з громадськістю.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускникам доводиться бути експертами, проводити аналізи, вести наукову роботу у багатьох галузях: живої природи, енергетиці, токсичних забрудненнях. Завдання еколога не лише знайти проблему, але й проаналізувати її, запропонувати шляхи рішення.

Останнім часом екологам часто доводиться відстоювати свої позиції в державних структурах і суді. Потрібно аргументовано доводити серйозність ситуації, адже розмова ведеться з професіоналами, на рівні висновків та експертиз. Тут важливі лише факти.

Бакалавр з екології підготовлений до виконання професійної роботи за Національним класифікатором України (Класифікатор професій ДК 003:2010) за такими назвами робіт:

 • інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • технік-еколог;
 • інспектор державний;
 • менеджер екологічних систем;
 • експерт з екології;
 • екологічний аудитор;
 • фахівець з управління природокористування;
 • організатор природокористування.

Магістр з екології може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт згідно Національного класифікатора України (ДК 003:2010)), що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності:

 • Керівник підрозділу підприємства, установи, організації у галузі екології та охорони навколишнього середовища.
 • Керівники виробничих підрозділів у сільському,лісовому та водному господарствах, у риборозведенні,рибальстві та природно-заповідній справі.
 • Завідувач агропромислового господарства.
 • Завідувач лабораторії (науково-дослідної,підготовки виробництва).
 • Менеджери (управителі) екологічних систем.
 • Молодший науковий співробітник(природно-заповідна справа), науковий співробітник-консультант (заповідна справа).
 • Наукові співробітники (агрономія, воднегосподарство, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа).
 • Інженер з відтворення природних екосистем.
 • Інженер з охорони природних екосистем.
 • Інженер з природокористування.
 • Наукові співробітники (проекти та програми).
 • Молодший науковий співробітник (рекреалогія).
 • Консультанти у сільському, лісовому та водному господарствах та в природно-заповідній справі.
 • Інспектор з охорони природно-заповідного фонду.
 • Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень.

Переваги професії еколог:

 • якщо пощастить часто будуть відрядження по країні;
 • моральне задоволення від свідомості того, що в черговий раз вдалося запобігти забрудненню навколишнього середовища;
 • найчастіше вільний графік;
 • можливість самостійного прийняття рішень.

Сфери працевлаштування випускників:

У природоохоронних організаціях, муніципальних структурах, на великих підприємствах, де існує штатна одиниця еколог, наприклад, зведення будь-якого промислового об’єкта обов’язково супроводжується оцінкою впливу на навколишнє середовище.

Особисті якості

Ця професія для потенційних борців, які володіють аналітичним складом розуму та які здатні довгими роками пробивати стіну нерозуміння. Ще одна необхідна якість –  креативність. Воно допомагає вибрати потрібну форму спілкування зі ЗМІ. А гнучкість, дипломатичність, стресостійкість будуть в нагоді при конфліктах (які трапляються досить часто) з держструктурами та органами влади.

Випускники здатні обіймати посади:

 • організатор природокористування;
 • інспектор з охорони природи;
 • інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 • інспектор з охорони природно-заповідного фонду;
 • інспектор з використання водних ресурсів;
 • технік-еколог;
 • інспектор державний;
 • стажист-дослідник.