Вибіркові освітні компоненти

До уваги здобувачів вищої освіти: розпочато вибір навчальних дисциплін!!!

З 01 лютого до 01 березня 2022 року здобувачі денної форми здобуття вищої освіти мають здійснити вибір навчальних дисциплін, вивчення яких заплановане у 2022-2023 навчальному році. Порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка регламентує Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), яке розміщено на вебсайті університету(розділ «Публічна інформація», рубрика «Організація освітнього процесу в К-ПНУ»).

З переліком навчальних дисциплін та їх анотацією можна ознайомитися на вебсайті університету (розділ «Студенту», рубрика «Вибіркові навчальні дисципліни»), де розміщено:

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік;

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік.

Вибір навчальних дисциплін має бути здійснений із переліку навчальних дисциплін, що розміщений у модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE), до 01 березня 2022 року.