Тютюнник Оксана Сергіївна

Старший викладач кафедри екології.

Народилася 24 червня 1989 р., в с.Шепіт, Путильського р-ну, Чернівецької обл.

Освіта:

У 2012 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю “Екологія” та отримала кваліфікацію магістр екології.

13 червня 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему “ Особливості обміну речовин і продуктивні якості молодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну та Сульфуру у їх раціонах”  на засідання спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НААН (м. Львів) за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – д. с-г н., професор Стапай П.В.).

Кандидат сільськогосподарських наук з 2017 р. (диплом, ДК №044390) зі спеціальності – біохімія.

Робота в університеті:

З 2018 р. працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, природничий факультет, кафедра екології.

З 2020 по 28.06.2022 р. займала посаду заступника декана з міжнародних зв’язків.

Навчальні курси:

Основи екології, Екотрофологія, Управління та поводження з відходами, Технологія переробки ТПВ, Утилізація та рекуперація відходів, Національна та міжнародна екополітика, Екологічна стандартизація та інспектування, Основи технології виробництва, Харчова хімія, Хімія з основами біохімії.

Наукові праці:

  1. Economic effect of environmental safety of galvanic production / 2020. A. A. Nester, O. O. Nikitina, V. V. Mysliborskiy, S. V. Ataev, O. S. Tyutyunnik, N. M. Gordiy // Theoretical and Applied Ecology. 2020. No. 4. – С. 86-92.
  • Ліпідне живлення овець / П. В. Стапай, Н. П. Сидір, О. С. Тютюнник, В.В. Гавриляк // Біологія тварин. — Львів, 2020. — Т. 22, № 2.
  1. О.С. Тютюнник Концепція сталого розвитку в умовах функціонування системи «зеленого університету» – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Випуск 4. – INDEX COPERNICUS
  2. О.С. Тютюнник Обгрунтування доцільності створення студентського eco-hub як платформи для міждисциплінарного втілення проектів орієнтованих на впровадження цілей сталого розвитку // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Випуск 5. – INDEX COPERNICUS
  3. О.С. Тютюнник Інноваційні технології для покращення екологічної освіти // Н.М. Гордій, О.С. Тютюнник – Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті / Збірник праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 21-22 листопада, 2019 р., – С.28-31.
  4. О.С. Тютюнник Аналіз використання інтернету в навчально-виховному процесі // В.А. Колодій, О.С. Тютюнник – Інновації в навчальному процесі студентів природничих спеціальностей: методи, підходи, технології – м. Люблін, Республіка Польща: Університет природничих наук, 2020р., – С. 17-20.

Підвищення кваліфікації (стажування):

  1. Науково-педагогічне стажування «Інновації в навчальному процесі студентів природничих спеціальностей: методи, підходи, технології» (20 січня – 28 лютого 2020 року, м. Люблін, Республіка Польща, сертифікат 2020 року).
  2. Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи МOODLE. 9-16 листопада 2020, Люблін, Республіка Польща (Сертифікат, ES№ 2137/2020 16.11.2020).
  3. Навчальний курс «Zero Waste Academy» з управління ТПВ (жовтень 2020 р. – лютий 2021 р.) за підтримки Zero Waste Alliance та посольства Фінляндії.

e-mail: tyutyunnik@kpnu.edu.ua

            guslyanka@gmail.com

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури