Гордій Наталія Михайлівна

Старший викладач кафедри екології.

Народилася в м. Навоі (Узбекистан) в сім’ї робітників.

Освіта:

Закінчила Кам’янець-Подільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 із золотою медаллю.

У 2000 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю “Біологія” з відзнакою та отримала кваліфікацію вчителя біології. У 2002 році закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» з відзнакою та отримала кваліфікацію викладача біології.

       У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на спеціалізованій Вченій раді К 35.257.01, м. Львів (керівник – д.б.н. Козловський М.П.).

Робота в університеті:

       З 2003 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті.

        У 2007-2013 рр. займала посаду заступника декана природничого факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на спеціалізованій Вченій раді К 35.257.01, м. Львів (керівник – д.б.н. Козловський М.П.).

 Основні навчальні курси:

  • Загальна екологія та неоекологія
  • Вступ до спеціальності
  • Альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології
  • Популяційна екологія
  • Основи екології
  • Системний аналіз якості навколишнього середовища
  • Біоіндикація
  • Біосферологія

Гордій Н.М. є автором понад 70 публікацій, з яких 1 колективний нарис, 6 навчально-методичних посібників.

Гордій Н.М. викладає курси: «Загальна екологія та неоекологія», «Вступ до спеціальності», «Альтернативна енергетика та енергозберігаючі технології», «Екологія біологічних систем», «Біоіндикація», «Біосферологія».

Основні навчальні та навчально-методичні публікації:

1. Гордій Н.М. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera, Rhopalocera)
ксеротермофільного комплексу в умовах Кам’янецького Придністров’я
/ Н.М. Гордій // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія
Біологія, Випуск 31. – 2011. – С. 43-52.
2. Гордій Н.М. Історія досліджень та тенденції змін фауни булавовусих
лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Кам’янецького
Придністров’я / Н.М. Гордій // Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Серія: Біологія. – 2011. – № 3 (48). – С. 50-57.
3. Гордій Н.М. Екологічні фактори формування угруповань денних
лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) ксеротермних екосистем
Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій // Scientific Journal
«ScienceRise» №9/4(14) 2015 – С. 14-21.
4. Гордій Н.М. Екологія тварин: навчально-методичний посібник /
Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ
«Друкарня «Рута», 2017. – 108 с.

5. Гордій Н.М. Екологія рослин: навчально-методичний посібник /
Н.М. Гордій, М.І. Козак, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський:
ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 84 с.
6. Гордій Н.М. Біологія індивідуального розвитку: навчальний посібник /
Н.М. Гордій. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017.
– 92 с.
7. Гордій Н.М. Дослідження популяцій Allium flavescens Besser. на
території Західного Поділля / Н.В. Рубановська, Н.М. Гордій – The
international research and practical conference «The development of nature
sciences: problems and solutions» (April 27-28, 2018, Brno): Baltija
Publishing, 2018 – P. 81-84.
8. Гордій Н.М. Фенологічні комплекси денних лускокрилих (Diurna,
Rhopalocera) Кам’янецького Придністров’я / Н.М. Гордій,
Н.В. Рубановська – Вісник Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-
Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка, 2018. – Випуск 3. – С. 57-63.
9. Гордій Н.М. Біобезпека і біоетика. Навчально-методичний посібник /
Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський: ТОВ
«Друкарня Рута», Кам’янець-Подільський, 2018. – 210 с.
10. Гордій Н.М. Охорона представників роду Allium L. in situ на Західному
Поділлі / Н.М. Гордій, Н.В. Рубановська – Екологічні науки : науково-
практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2019.
– № 4(27). – С. 186-191.

 

Email: nataliagordiy3103@gmail.com