КАФЕДРА

 

Дисципліни: Біохімія, вступ до спеціальності, генетика популяцій, гідрологія, гідрологія з основами гідробіології, екологічна безпека, екологічна генетика, оцінка впливу на довкілля, екологічна стандартизація і інспектування, екологія людини, економіка природокористування, загальна екологія та неоекологія, екобіотехнологія, основи екологічної токсикології, радіоекологія, сільськогосподарська екологія, соціальна екологія, загальна хімія, заповідна справа, водопостачання, водовідвід, поліпшення якості води, екологічна паспортизація території і підприємств, урбоекологія, утилізація і рекуперація відходів, математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації, методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, методика викладання екології у вищій школі, моніторинг довкілля, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, моделювання та прогнозування стану довкілля, організація управління в природоохоронній діяльності, основи гідробіології, основи екології, охорона атмосферного повітря, охорона природи з основами екології, популяційна екологія, популяційна екологія / ландшафтне проектування та дизайн, природозберігаючі технології / ландшафтне проектування та дизайн, природоохоронне законодавство та екологічне право, системний аналіз якості навколишнього середовища, стратегія сталого розвитку, техноекологія, управління та поводження з відходами, харчова хімія, хімія, хімія аналітична, хімія органічна, хімія фізична і колоїдна
Лабораторії: Лабораторія екологічного моніторингу