ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Формування та розвиток кафедри екології здійснювався у процесі становлення природничого факультету.

Екологічні дисципліни викладались з 2002 року на кафедрі біології  та географії, з 2003 року на кафедрі біології, географії та екології (завідувач, доцент М.Д. Матвєєв, з 2004 року  доцент Л.Г. Любінська).

У 2006 році створено кафедру географії та методики її викладання і екології (завідувач, старший викладач І.В. Федорчук), а у 2008 році  її поділено на 2 кафедри: географії та методики її викладання  (завідувач, професор І.Г. Процик) і загальної екології (завідувач старший викладач І.В. Федорчук). У 2012 році  названі кафедри знову об’єднано у кафедру географії та екології (завідувач, професор І.Г. Процик з вересня 2012 року професор Любинський О.І.). У вересні 2015 року утворено кафедру екології, яку очолює професор Любинський О.І.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців за освітніми рівнями „бакалавр”, „магістр”  спеціальністю 101 “Екологія”.

Викладання фахових дисциплін на кафедрі екології забезпечують 13 викладачів: 1 професор, 2 доктори наук ; доцентів, кандидатів наук (з них 5 – сумісники з інших кафедр); 4 старших викладачів; 1 асистент.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Науковий ступінь, посада

 Штатні працівники

1. Любинський Олександр Іванович Завідувач кафедри,  доктор сільськогосподарських наук, професор
2. Семерня Оксана Миколаївна Доктор педагогічних наук, доцент
3. Гордій Наталя Михайлівна Кандидат біологічних наук, старший викладач
4. Тютюнник Оксана Сергіївна Кандидат  сільськогосподарських наук, старший викладач
5. Душанова Тетяна Віленівна Старший викладач
6. Ліщук Анастасія Василівна Асистент

Завнішній сумісник

1. Тимчук Сергій Сергійович Кандидат  сільськогосподарських наук, старший викладач

Кафедра екології працює над колективною темою: «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини (0116U006382)», науковий керівник Любинський О.І..

Наукова тема «Оцінка генетико-екологічного моніторингу генофонду домашніх тварин» (керівник Любинський О.І.) занесено до каталогу інноваційних проектів Хмельницької області.

Старшим викладачем кафедри Душановою Т.В. здійснюється робота над держбюджетними, госпрозрахунковими темами: «Екологічний моніторинг м. Кам’янця-Подільського», «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля», Екологічна оцінка селитебних територій НПП «Подільські Товтри», Екологічна оцінка стану р. Дністер в межах НПП «Подільські Товтри» та «Хотинський», «Екологічний моніторинг урбоекосистем м. Кам’янця-Подільського». В цілому викладачами кафедри розробляється 11 різних тем, 1  з них   пов’язанна з виконанням дисертаційних робіт.

Любинський О.І. проводить підготовку наукових кадрів при Інституті розведення і генетики тварин  імені М.В. Зубця НААН та Подільському аграрно-технічному університеті.

Колектив кафедри тісно співпрацює з  вітчизняними науково-дослідними установами, виробничими об’єктами, навчальними закладами, що сприяє обміну досвідом, науковими ідеями, пропозиціями, думками щодо удосконалення навчального процесу, обговоренню та вирішенню спільних наукових та навчальних проблем, розширенню можливостей плідної співпраці. Такими установами є:

 1. Національний природний парк «Подільські Товтри»;
 2. Національний природний парк “Хотинське”;
 3. Національний природний парк “Мале Полісся”;
 4. Національний природний парк “Дністровський каньйон”;
 5. МЕНЦУМ (м. Кам’янець-Подільський);
 6. ДП «Кам’янець-Подільське лісове господарство»;
 7. Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка.
 8. Хмельницький центр «Облдержродючість» ;
 9. Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля НКАУ;
 10. Національний науковий центр «Інститут грунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського» НААНУ;
 11. Інститут біології тварин НААНУ;
 12. Інститут розведення та генетики тварин імені М.В. Зубця НААНУ;
 13. Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді;
 14. Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти.
 15. Міжнародна асоціація екологів університетів.