ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ СВО “БАКАЛАВР”

І КУРС

Біологія Робоча програма Силабус
Вступ до спеціальності Робоча програма Силабус
Геологія з основами геоморфології та грунтознавства Робоча програма Силабус
Гідрологія Робоча програма Силабус
Загальна екологія та неоекологія Робоча програма Силабус
Іноземна мова Робоча програма Силабус
Інформатика та системологія Робоча програма Силабус
Історія та культура України Робоча програма Силабус
Ландшафтна екологія та геоінформаційні системи Робоча програма Силабус
Метеорологія та кліматологія Робоча програма Силабус
Основи наукових досліджень Робоча програма Силабус
Фізика Робоча програма Силабус
Фізична культура Робоча програма Силабус
Хімія Робоча програма Силабус

ІІ КУРС

Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води Робоча програма Силабус
Геологія з основами геоморфології Робоча програма Силабус
Гідрологія Робоча програма Силабус
Екологічна генетика Робоча програма Силабус
Іноземна мова Робоча програма Силабус
Математичні методи дослідження довкілля та банки екологічної інформації Робоча програма Силабус
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Робоча програма Силабус
Радіоекологія Робоча програма Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) Робоча програма Силабус
Фізика Робоча програма Силабус

ІІІ КУРС

Біоіндикація Робоча програма Силабус
Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води Робоча програма Силабус
Гідробіологія Робоча програма Силабус
Заповідна справа Робоча програма Силабус
Інформатика та системологія Робоча програма Силабус
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Робоча програма Силабус
Моніторинг довкілля Робоча програма Силабус
Соціально-політичні студії Робоча програма Силабус
Техноекологія Робоча програма Силабус
Урбоекологія Робоча програма Силабус
Філософія Робоча програма Силабус

ІV КУРС

Екобіотехнологія Робоча програма Силабус
Екологічна безпека Робоча програма Силабус
Екологія людини Робоча програма Силабус
Економіка природокористування Робоча програма Силабус
Екотрофологія Робоча програма Силабус
Інженерні технології захисту атмосфери Робоча програма Силабус
Моделювання та прогнозування стану довкілля Робоча програма Силабус
Оцінка впливу на довкілля Робоча програма Силабус
Природоохоронне законодавство та екологічне право Робоча програма Силабус
Радіоекологія Робоча програма Силабус
Сільськогосподарська екологія Робоча програма Силабус