Академічна мобільність

Положення
про порядок реалізації учасниками освітнього процесу КПНУ права на академічну мобільність