Лабораторія екологічного моніторингу

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії

екологічного моніторингу у 2019 р.

Науково-дослідна лабораторія екологічного моніторингу (керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Любинський О.І.)

Напрями наукової діяльності: еколого-генетичний,  біологічний,  хімічний,  фізико-географічний  моніторинг  біорізноманіття  Поділля  і  Буковини; екологічний моніторинг урбоекосистеми м. м. Кам’янця-Подільського; екологічна оцінка селітебних територій НПП “Подільські Товтри”; проблеми формування  річки Смотрич, палеогеографічний аспект, сучасна динаміка  природних процесів та  особливості антропологенного  впливу; ландшафтно-географічні  основи  формування  територіально-рекреаційних систем;

Склад: доктор біологічних наук Любінська Л.Г., кандидат біологічних наук Федорчук І.В., кандидат біологічних наук Козак М.І., кандидат біологічних наук Оптасюк О.М., кандидат біологічних наук Козак М.І., кандидат біологічних наук Гордій Н.М., кандидат сільськогосподарських наук Тимчук С.С., старший викладач Душанова Т.В. асистент Лішук А.В., аспірант Андрусяк Д.В., завідувач навчальної лабораторії хімії та екології Сосюк Н.В.

Лабораторія екологічного моніторингу кафедри екології природничого факультету за звітний період виконувала хіміко-аналітичні дослідження якості атмосферного повітря, якості питної та поверхневої води. Активно проводились дослідження фізичних факторів впливу на об’єкти довкілля: шумового та радіаційного забруднення, вібраційного впливу, мікрокліматичних умов. До лабораторії звертались за консультаціями представники наукових і державних установ,промислових підприємств.

На базі лабораторії виконувались колективні теми:

 Екологічна оцінка селитебних територій НПП «Подільські Товтри»

Екологічна оцінка стану р. Дністер в межах НПП «Подільські Товтри» та «Хотинський» Вдосконалення системи екологічного моніторингу виробничого середовища», «Екологічний моніторинг урбоекосистем м. Кам’янця-Подільського», Екологічна оцінка селитебних територій НПП «Подільські Товтри», Екологічна оцінка стану р. Дністер в межах НПП «Подільські Товтри» та «Хотинський».

Викладачі кафедри працюють також і над індивідуальними темами:

Любинський О. І. Робота над темою: «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин» (0110U006076);

Душанова Т. В. Екологічний моніторинг впливу урбанізованих поселень на природні екосистеми;

Федорчук І. В. Моніторинг  міграції  первинних  токсикантів  у  наземних  екосистемах  в  межах  Хмельницької  області  (на  прикладі  важких  металів  і  радіонуклідів); Інженерно-технічна адаптація та підвищення рівня екобезпеки урбоекосистем в умовах змін клімату;

Ліщук А. В. Двокрилі родини Syrphidae (Insecta, Diptera) Волино-Поділля.

Звітний період характеризувався проведенням таких науково-дослідних експедицій:

 1. Міжнародна експедиція (Україна – Молдова) по вивченню стану Дністра
 2. Гідрохімічний моніторинг водно-болотного угіддя міжнародного значення, що охороняється згідно зРамсарською конвенцією «Пониззя річки Смотрич»
 3. Гідрохімічний моніторинг водно-болотного угіддя (р. Смотрич) в межах геологічної пам’ятки природи державного значення «Смотрицький каньйон»
 4. Гідрохімічний моніторинг водно-болотного угіддя міжнародного значення, що охороняється згідно зРамсарською конвенцією «Бакотська затока»
 5. Гідрохімічний моніторинг р. Мукша (весняний та літній період, с. Тарасівка)
 6. Гідрохімічний моніторинг р. Мукша (с. Привороття-2)
 7. Радіаційний та мікрокліматичний моніторинг пам’ятки природи (геолог.) загальнодержавного значення Китайгородське відслонення
 8. Екологічний моніторинг водно-болотного угіддя та сельбищної території с. Панівці
 9. Екологічний моніторинг сельбищної території с. Привороття-2
 10. Екологічний моніторинг сельбищної території селища Вербецького вапнякового заводу

Лабораторія співпрацювала зі сторонніми установами та організаціями:

 • Постійною була співпраця з міським на обласним відділами освіти на предмет проведення семінарів для вчителів хімії, біології та екології; підготовки учнів до конкурсу робіт Малої академії наук.
 • Спільно з органами місцевого самоврядування, громадою міста та НПП «Подільські Товтри» проводились круглі столи, семінари тощо, присвячені розгляду екологічної ситуації на території національного природного парку.
 • Проводилось консультування громадян та фахівців з природоохоронної діяльності та лабораторної діагностики.
 • Надавались консультації представникам промислових підприємств з питань моніторингу складових виробничого середовища. проведення атестації робочих місць за умовами праці, інвентапизації викидів стаціонарних джерел.
 • Лабораторія співпрацювала з управлінням житлово-комунального господарства міста.

Надавались послуги з наукового консультування:

1) Спільні наукові експедиції з працівниками Національного природного парку «Хотинський».

2) Консультування працівників санітарно-хімічної лабораторії ТДВ «К-ПЕМЗ» з питань технологічного та санітарно-гігієнічного контролю.

3) Консультування ПП «Еталон» з питань лабораторного контролю.

4) Співпраця з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Результати спільної наукової та творчої діяльності були представлені на виставках, конкурсах, олімпіадах тощо:

міському конкурсі робіт МАН (1-ше місце) – 2 учня;

обласному конкурсі робіт МАН (2-ге місце) – 1 учень;

міській олімпіаді школярів з екології (1-ше місце) – 1 учень;

обласній олімпіаді школярів з екології (1-ше місце) 1 учень;

обласній олімпіаді з біології (1, 2, 3-тє місця) – 5 учнів;

республіканській олімпіаді з біології (1, 2, 3-тє місця) – 3учня;

міжнародній олімпіаді з біології (Тегеран) (3-тє місце) – 1 учень.

На базі лабораторії виконуються наукові дослідження:

 аспірантів на тему: «Екологічна оцінка впливу сільських поселень на природні екосистеми НПП «Подільські Товтри» (Андрусяк Д.В.).

магістрантів (з елементами наукових досліджень):

Екологічна оцінка забруднення атмосферного повітря у м. Кам’янець-Подільський та за його межами Смотрук І.);

Біоіндикація річки Случ в межах міста Красилова за вищими водними рослинами (Мудь Р.);

Моніторинг ґрунтів сільсько-господарського призначення НПП «Подільські Товтри» (Місткий М.);

Збереження раритетної флори НПП «Хотинський» (Стороженко Ю.).

Місткий М., Чуловський С. користувались базою науково-дослідної лабораторії екологічного моніторингу кафедри екології. Ними були проведені дослідження грунту та повітря.

бакалаврів (з елементами наукових досліджень):

«Оцінка впливу на довкілля полігону ТПВ м. Кам’янець-Подільський» (Боднарчук М.);

«Хвойні насадження як елемент оцінки стану повітря м. Кам’янця-Подільського» (Войцехівський А.);

«Cозологічна оцінка тваринного світу НПП «Подільські Товтри»  (Пилипчук Ю.);

«Екологічна оцінка впливу на довкілля лінії з дегазації полігону твердих побутових відходів м. Кам’янець-Подільський» (Гончар Д.);

«Типи лісів Кам’янецького Придністров’я, їх рекреаційне використання та напрямки екологізації лісокористування» (Доценко О.);

«Оцінка використання альтернативних джерел палива в Кам’янець-Подільському ботанічному саду ПДАТУ» (Федорів О.).

Технологічні аспекти організації питного водопостачання урбоекосистеми мі. Кам’янця-Подільського Левицька В.

Виконувались курсові роботи:

Оцінка впливу на довкілля будівництва сміттєспалювального заводу у м.Хотин (Матросов А.)

Вплив слабоалкогольних напоїв на репродуктивну систему. (Василишин Д.)

Результати науково-дослідницької діяльності лабораторії обговорювались на конференціях та семінарах:

1) IX регіональна науково-практична конференції «Молоді дослідники – природі Поділля» (Кам’янець-Подільський, 17 квітня 2019 р.).

2) І Міжнародна науково-практична конференція “Vin Smart Eco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця.

3) Семінар «Ми не безсилі у протидії змінам клімату» до Міжнародного дня водно-болотних угідь (5 лютого 2019 р., НПП «Подільські Товтри»).

4) Науково-практичний семінар “Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього”, присвячений міжнародному Дню водно-болотних угідь (9 лютого 2019 р.,  НПП «Подільські Товтри»).

5) Міжнародна науково-практична конференція, м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018р., КПНУ ім. Івана Огієнка, 2018р. «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних викликах» (16 квітня 2019р., м. Кам’янець-Подільський, КПНУ ім. Івана Огієнка).

6) Сучасні аспекти наукових досліджень в екології та в екологічній освіті (листопад, 2018 р., Кам’янець-Подільський).

7)  Методичний семінар присвячений Дню Науки (для вихователів і робітників ДНЗ № 22) (20.05.2019 р.).

Лабораторія проводить роботу, спрямовану на подальший розвиток матеріально-технічної бази та розширення сфери компетентності.