ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ СВО “МАГІСТР”

І КУРС

Біологічне різноманіття Робоча програма Силабус
Екологічна стандартизація та інспектування Робоча програма Силабус
Іноземна мова Робоча програма Силабус
Менеджмент природно-заповідного фонду Робоча програма Силабус
Методика наукових досліджень Робоча програма Силабус
Природозберігаючі технології Робоча програма Силабус
Стратегія сталого розвитку Робоча програма Силабус
Управління та поводження з відходами Робоча програма Силабус
Цифрова грамотність Робоча програма Силабус

ІІ КУРС

Біологічне різноманіття Робоча програма Силабус
Іноземна мова Робоча програма Силабус
Системний аналіз якості навколишнього середовища Робоча програма Силабус