НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ/СИЛАБУСИ

Кафедра забезпечує навчальний процес на ОКР “бакалавр”, “магістр” спеціальності 101 Екологія  “денної” форми навчання.