Наукова викладацька конференція

4 березня 2020 року на кафедрі екології відбулася Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2019 році.
Викладачі кафедри представили результати своєї наукової роботи за 2019 рік.
Було відзначено доповіді кандидата с.-г. наук, старшого викладача Тютюнник Оксани Сергіївни на тему: «Впровадження практичних навичок раціонального поводження з вторинними ресурсами студентів-екологів в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» та асистента Ліщук Анастасії Василівни на тему: «Моніторинг фауни комах НПП «Подільські Товтри» під час проходження загально-екологічної практики у 2019 році».