Обговорення освітньо-професійної програми

18.11.2021 року в К-ПНУ ім. Івана Огієнка на кафедрі екології природничо-економічного факультету відбулося обговорення освітньо-професійної програми  «Екологія».

Зустріч було проведено на базі платформи «Google Meet», що дозволило ефективно попрацювати та обговорити проблемні аспекти, спрямовані на удосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти, для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Модератором заходу виступив гарант даної освітньо-професійної програми (ОПП) другого (магістерського) рівня вищої освіти –  д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології, професор  Олександр ЛЮБИНСЬКИЙ, а участь в обговоренні прийняли здобувачі вищої освіти, професорсько-викладацький склад кафедри екології, роботодавці та інші стейкхолдери, залучені до розгляду ОПП. Завданням цієї зустрічі було отримати оцінку ОПП та пропозиції щодо її удосконалення.

Гаранти програм першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти Іван ФЕДОРЧУК і другого (магістерського) рівнів вищої освіти Олександр ЛЮБИНСЬКИЙ, презентуючи освітньо-професійну програму «Екологія»  надала загальну інформацію про програми, охарактеризувала мету, предметну область, фокус програм, можливості майбутніх випускників до працевлаштування та подальшого навчання. Особливу увагу було приділено аналізу програмних, загальних і спеціальних компетенцій та програмних результатів навчання.

Загалом стейкхолдери позитивно оцінили даний захід та представлену освітньо-професійну програму, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і їхній практичній реалізації.

Проектна група і колектив кафедри почули та взяли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій, які є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньо-професійньої програми та відповідно покращення підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів.

Дякуємо учасникам заходу за активну участь та виділений час. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.