ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ

11-13 жовтня 2021 р. у м. Хмельницький на базі платформи Zoom
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція ПОДІЛЬСЬКІ
ЧИТАННЯ: Охорона довкілля, збереження біотичного та
ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми,
перспективи, рішення. Співорганізатором якої виступив Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
У роботі конференції прийняло участь понад 90 науковців які активно
працюють у царині охорони природи та раціонального
природокористування на теренах Поділля. Учасники конференції мали
змогу працювати в наступних секціях:
• сучасні ландшафтно-екологічні дослідження Поділля та суміжних
територій.
• охорона та збереження біотичного і ландшафтного різноманіття.
• екологічна безпека на регіональному та глобальному рівнях у
контексті сучасних викликів. Інноваційні технології захисту довкілля.
• екологічні проблеми агро- та лісових екосистем.
• моніторинг природних і антропогенних екосистем. Геоінформаційні
системи та технології в природничих дослідженнях.
• сучасні інструменти екологічного менеджменту в умовах
євроінтеграції.
• сучасні технології природничої освіти.
• екологічна освіта для сталого розвитку.
• актуальні проблеми професійної підготовки вчителів біології та основ
здоров’я.
На яких науково-педагогічні працівники кафедри екології змогли
виступити з наступними доповідями: Федорчук І.В., Козак М.І.
Інтегральна оцінка забруднення повітряного басейну м. Кам’янець-
Подільський методом флуктуючої асиметрії, Гордій Н. М. Проблема
утилізації сонячних панелей у майбутньому, Тютюнник О.С. Сучасні
освітні технології в навчальному процесі студентів екологів.

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ”