ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО – ЕКОЛОГ!!!

 Вибір майбутньої професії – це серйозний крок, який випускники роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних природних здібностей. Вступ до вищого навчального закладу є для них важливим життєвим проектом, над яким майбутні абітурієнти працюють разом з вчителями та батьками.

Наше життя – це постійна взаємодія з природою, тож не існує такої
діяльності, яка б не впливала на довкілля. Важливою умовою узгодження дій
людини із законами природи є, на сьогодні, формування особистості
екоцентричного типу та створення нового порядку і правил співіснування
людини з природою. Тому одним із ціннісних пріоритетів нашої країни
виступає екологічна освіта та виховання громадян. Відповідно, у Законі
України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року» зазначено про «включення питань
формування екологічної культури, екологічної освіти та просвіти в державні
цільові, регіональні та місцеві програми розвитку».

Спеціальність 101 ЕКОЛОГІЯ  у К-ПНУ імені Івана Огієнка допоможе тобі в цьому детальніше розібратися!!!

Зростання шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць в майбутньому глобальному світі. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища.

Одним із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері екології. Сьогодні екологічний сектор не існує як окрема галузь. Перетворення економіки призводить до того, що у всіх галузях з’являються фахівці, що займаються питаннями екології. У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Ухвалюються нові закони щодо захисту природи, встановлюються жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах. Згодом поява критичної маси людей, що піклуються про стан природи, зробить екологічний контроль справою суспільства, а не окремих фахівців.

В екологічному секторі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій переробки відходів в більшості галузей економіки, впровадження проектів і програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його використання і вторинної переробки або захоронення). Екомоніторинг і впровадження екологічних практик стануть в найближчі десятиліття обов’язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості та транспорту.

Еколог – це фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик, а також відновлення біосистем від шкоди, завданої людьми. Він вивчає стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляє причини, складає прогноз розвитку ситуації. Вивчає наслідки запуску космічних ракет, контролює діяльність шкідливих виробництв, стежить за утилізацією радіоактивних відходів. З’ясовує причини природних катаклізмів і розробляє шляхи найменшого впливу людей на природу. Основним завданням екологів є розвиток в суспільстві екологічної свідомості – підтримка тих, хто піклується про навколишнє середовище, поширення кращих практик.

Екоаудитор. Спеціаліст, що проводить аудит діяльності промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу їх виробничого циклу на навколишнє середовище за рахунок модернізації технології, зміни практик і методів роботи.

Рециклінг-технолог. Спеціаліст з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів, а також безвідходного виробництва.

Екопроповідник. Спеціаліст, який розробляє та організовує просвітницькі програми для дітей і дорослих щодо екологічно свідомого способу життя, спрямованого на  зниження навантаження на навколишнє середовище (не перероблені відходи, роздільний збір сміття,  екологічно чистий цикл організації виробництва, тощо).

Парковий еколог. Це спеціаліст, до завдань якого входить моніторинг та аналіз екологічного стану громадських просторів (парків, скверів, площ, алей). Розробка і впровадження рішень з озеленення, заселення території тваринами, птахами, комахами та ін. Реалізація заходів з підтримки екологічного балансу на зеленій території всередині міста. Наприклад, в лондонській організації “The Royal Parks”, яка займається вісьмома міськими парками, є своя команда екологів, завдання якої – дбати про 418 рідкісних видів рослин, тварин і грибів.

Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф. Інженер, що працює з катастрофами, які усвідомлюються людьми поступово, наприклад, забруднення навколо великих промислових центрів, тихоокеанське пластикове звалище, танення вічної мерзлоти, радіаційні звалища тощо. До його завдань належить розробка і реалізація програм з подолання наслідків та недопущення повторень таких катастроф.

Ековожатий. Спеціаліст, який підтримує ініціативні громадські групи, що працюють на поліпшення екології, забезпечує обмін інформацією між ними, допомагає їм організувати громадський контроль щодо екологічності виробництв і моніторинг екологічної поведінки мешканців сіл і міст.

Фахівець з боротьби зі зміною клімату. Коли наслідки зміни клімату виявляються все сильніше, виникає необхідність у фахівцях-інженерах, які допоможуть послабити чи навіть обернути негативні ефекти.

Серед технологій, які вони можуть використовувати, наприклад, установка гігантських парасольок, що відбивають сонячні промені, і скидання залізної тирси в океан (що має сприяти розмноженню планктону і морських водоростей, які забиратимуть вуглекислий газ з атмосфери).

Консультант з переробки відходів. Відходи є великою проблемою для нашої планети. Консультанти будуть необхідні, переважно з досвідом роботи в області біології і хімії, щоб привнести нові ідеї та методи, як утилізувати таку кількість відходів, не забруднюючи при цьому земні ресурси.