Захист дипломних проєктів ОС МАГІСТР

22 грудня 2021 р. завершила роботу екзаменаційна комісія по захисту дипломних проєктів здобувачів вищої освіти денної форми навчання природничо-економічного факультету за спеціальністю 101 Екологія. До захисту було представлено 11 дипломних проєктів.

Тематика дипломних робіт відповідала обраній спеціальності: 101 Екологія

Обрані теми були цікавими та різноманітними, зокрема розглядалися питання екологічної оцінки поводження з твердими побутовими відходами у Хмельницькій області, комплексну системну оцінку ПЗФ Хмельницької області за використання інформаційних технологій,  екологічну оцінку земель сільськогосподарського призначення ОТГ Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, оцінювали стан навколишнього середовища за мікроскопічним аналізом хвої ялини звичайної Picea abies L та сосни звичайної  Pinus sylvestrisl L, а також оцінили екологічний стан м. Чернівці на основі методів біоіндикації і багато інших цікавих питань, які розкрили наші майбутні фахівці у галузі екології.

Членами комісії із захисту відмічено, що студенти демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в К-ПНУ ім. І.Огієнка.

Вітаємо студентів із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень і досягнень, натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, життєвої мудрості, нових досягнень та успішного працевлаштування за фахом!