Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Екологічна безпека держави” 15-17 квітня 2014 року

15737З 15 по 17 квітня у м. Київ проходила Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Екологічна безпека держави”, присвячена пам’яті професора Франчука Григорія Михайловича. Конференція була організована науковцями Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

В роботі конференції взяли участь студенти та аспіранти з усієї України. На конференції підіймались питання, пов’язані з управлінням, моніторингом, аудитом, експертизою, паспортизацією, контролем, стандартизацією, нормуванням.

Кафедру географії та екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на конференції представили Шаравара Віталій Вікторович (асистент) із доповіддю “Система виконання оцінки впливів на довкілля колишніх об’єктів ракетних військ” і Поліщук Юлія Василівна (студентка 5 курсу) із доповіддю “Оцінка відповідності санітарно-захисної зони теплоенергетичного об’єкта нормативним вимогам”.

  цуы 001 Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з широкого кола питань, пов’язаних із проблемами забезпечення екологічної безпеки держави надруковані у збірнику “Екологічна безпека держави”.цуы