Захист дипломних робіт магістрантів спеціальності «101 Екологія»

23 грудня 2019 року у студентів групи Ecol1-M18 спеціальності «101 Екологія» відбувся захист дипломних робіт. Оцінювали студентів, голова комісії: доктор с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри екології ХНУ – Міронова Н.Г. та члени комісії: кандидат біологічних наук, доцент, декан природничого факультету – Федорчук І. В. та доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології – Любинський О.І.
Всі студенти продемонстрували результати своїх робіт у формі виступів та презентацій, які їх супроводжували. Захист пройшов на високому рівні та всі студенти отримали «відмінні» та «добрі» оцінки.