Захист відбувся в режимі online в умовах воєнного стану

23 червня 2022 року відбувся захист дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти  ОП  «Екологія»

 Екзаменаційна комісія працювала під головуванням кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології – Івана ФЕДОРЧУКА. Членами екзаменаційної комісії були доктор сількогосподарських робіт, професор, завідувач кафедри екології  Олександр ЛЮБИНСЬКИЙ та стейкхолдер (потенційний роботодавець), заступник генерального директора з теплопостачання КП «Міськтепловоденергія» (м.Кам’янець-Подільський) – Олексій СІКОРА.

  На захист було винесено результати наукових досліджень студентів, що присвячені актуальним питанням оцінки якості і безпечності питної бутильованої води у м. Кам’янці-Подільському, а також екологічний контроль шкідливих речовин у молочній продукції на ринках м. Кам’янця-Подільського. Цікаві доповіді переростали у аргументовані дискусії, кожен здобувач вищої освіти довів, що має честь отримати диплом бакалаврського рівня виданий Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка по спеціальності 101 Екологія.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом дипломних робіт (проєктів) та бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності!