Засідання Ради роботодавців

6 травня 2022 року відбулося чергове засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
Розпочав засідання заступник голови Ради роботодавців, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Геннадій БЕССАРАБЧУК.
Відповідно до порядку денного обговорили питання аналізу стану роботи зі збільшення частки працевлаштованих випускників і співпраці університету з роботодавцями (у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки); доповідав керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету Володимир АДАМОВСЬКИЙ. 
Одним із питань, що розглядалось було представлення про результати моніторингу та перегляду ОП Екологія  з урахуванням пропозицій роботодавців, деканом природничо-економіного факультету Іван СЕМЕНЕЦЬ і гарантом ОП,  якої є кандидат біологічних наук, доцент Іван ФЕДОРЧУК.
Гарант розповів про багатогранну залученість стейкхолдерів до освітньо-наукового процесу, зокрема:

ЯКУБАШ Руслан Анатолійович – директор НПП «Подільські Товтри» – активно приймав участь у розробці освітньо-професійної програми «ЕКОЛОГІЯ». Приймав студентів на практику.  Запропонував звернути увагу на формування компетентностей уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

СТЕЛЬМАХ Валентина Вікторівна – заступник директора, начальника відділу рекреації та екологічної освіти НПП «Подільські Товтри» прийняла студентів на практику, і стала їх керівником практики. Студенти удосконалювали знання з дисципліни «Заповідна справа»

ДРЕБЕТ Михайло Васильович – старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного відділу проводив лекції про біорізноманіття та його охорону в національному природному парку «Подільські Товтри».

ЛІЩУК Анастасія Василівна – провідний фахівець з екологічної освіти НПП «Подільські Товтри» проводила змістовні лекції з національними природними парками області,  що стало підґрунтям для майбутніх польових практик на цих природно-заповідних територіях. Ознайомила з особливістю природних умов, функціонування національних природних парків, їх біотичним та ландшафтним різноманіттям, рослинами і тваринами, які занесені до Червоної книги України.

СІКОРА Олексій Олександрович  – заступник генерального директора КП «Міськтеплоенергія» є членом державної екзаменаційної комісії на захисті дипломних робіт бакалаврів.

Провів лекцію з навчальної дисципліни «Водопостачання, водовідведення і поліпшення якості води».  Розповів про систему постачання підготовки та подачі води для міста. Про нові покращені методи очистки води з застосуванням гідрохлориду натрію.

Неодноразово запрошувався на інші дисципліни.

ДОМАНЧУК Андрій Григорович – директор НПП «Хотинський» є членом державної екзаменаційної комісії на захисті дипломних робіт магістрів. Приймав студентів на практику.

ТИМЧУК Сергій Сергійович – директор СТОВ «Нефедівське» – проводив змістовні лекції із навчальної дисципліни «Сільськогосподарська екологія».

Детальніше читайте за покликання: https://meridian.kpnu.edu.ua/…/vidbulosia-cherhove…/