Про університет

           За час свого існування університет зазнав чимало реорганізацій: у 1920 році він був реорганізований в Академію теоретичних знань, у 1921 році – Інститут теоретичних наук.

10_0  Того ж року Інститут теоретичних наук було реорганізовано у два самостійних навчальних заклади – інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут.

Упродовж 30-40-х років інститут народної освіти тричі реорганізовувався, зокрема у 1930 році – в інститут соціального виховання, у 1933-1934 роках – у педагогічний, а з 1939 року – в учительський інститут. Учительський інститут з 1948-1949 навчального року було реорганізовано в педагогічний. У 1997 році педагогічний університет отримав статус державного педагогічного університету, а у 2003 року. на його базі було створено Кам’янець-Подільський державний університет.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Указом Президента України від 22.01.2008 року університету надано статус національного. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року університету присвоєно ім’я Івана Огієнка.

Університет є державним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Університет очолює ректор Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За роки свого існування університет підготував понад 55 тисяч фахівців для дошкільних, загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та інших галузей національного господарства, понад 350 докторів і кандидатів наук, отримав низку вітчизняних та міжнародних відзнак.

До структури університету входять 9 факультетів, 40 кафедр. Загалом університет здійснює підготовку 6058 фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” (денної, заочної та екстернатної форм навчання) за 26 напрямами підготовки та 27 спеціальностями, з яких 22 акредитовані за IV рівнем. Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 586 науково-педагогічних працівників, з яких 509 – штатні працівники кафедр, 77 працюють за сумісництвом (штатна укомплектованість становить 86,8 %). З-поміж науково-педагогічних працівників – 43 доктори наук, професорів (7,3%) і 328 кандидатів наук, доцентів (55,9%).

Для підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в університеті функціонує аспірантура з 18 спеціальностей та докторантура з 3 спеціальностей.

Університет розміщено в 12 навчально-лабораторних корпусах. Загальна навчальна площа складає 128327,3 м2. Студенти проживають у 6 гуртожитках, є 2 стадіони, спортивно-оздоровчий табір.

Навчальний процес здійснюється українською мовою за винятком фахових дисциплін на факультеті іноземної філології та дисципліни іноземна мова (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням. Плата за навчання залежить від напряму (спеціальності) підготовки фахівців та освітньо-кваліфікаційного рівня (див. сайт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (www.kpnu.edu.ua) розділ „Приймальна комісія”).